Přípravné kurzy

Obecné informace

 • přípravné kurzy k přijímacím zkouškám probíhají v předmětech český jazyk a matematika, a to pro všechny typy studia, tj. 4-leté, 6-leté i 8-leté a v předmětu anglický jazyk, pouze pro 8-leté a 6-leté studium
 • kurzy se konají v prostorách Gymnázia Voděradská podle stanoveného rozpisu (bude zveřejněn při zahájení kurzů)
 • celková délka kurzů je 10 vyučovacích hodin (pro předměty matematika a český jazyk) a 5 vyučovacích hodin (anglický jazyk)
 • přihlášku bude možné získat na dni otevřených dveří nebo na webových stránkách školy (viz příloha)
 • kurzovné činí 1 000,- Kč za každý předmět (matematika a český jazyk) a 500,- Kč (anglický jazyk) - platba probíhá        v určených dnech v sekretariátu školy
 • účastníci kurzů si přinesou přezůvky, na český jazyk, matematiku a anglický jazyk sešity, psací potřeby a na matematiku navíc i rýsovací pomůcky

 

předmět

matematika a český jazyk

anglický jazyk

studium

 8leté a 6leté studium

4leté studium

 8leté studium

6leté studium

den

středa

pátek

pátek

úterý

středa

úterý

středa

začátek

14:30

14:30

14:30

14:30

15:20

14:30

15:20

14:30

 

 

 

termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 1.

12. 1.

12. 1.

Sk. A 23.1.

Sk. B  23.1.

Sk. E 17. 1.

Sk. B 30. 1.

Sk. A 17. 1.

31. 1.

19. 1.

19. 1.

6.2.

6.2.

7. 2.

20. 2.

7. 2.

7. 2.

26. 1.

26. 1.

27.2.

27.2.

28. 2.

6. 3.

28. 2.

21. 2.

9. 2.

9. 2.

13. 3.

13. 3.

14. 3.

20. 3.

14. 3.

28. 2.

23. 2.

23. 2.

27. 3.

27. 3.

28. 3.

3. 4.

28. 3.

7. 3.

2. 3.

2. 3.

Sk. C 30.1.

Sk. D 30.1.

Sk. F  31.1.

-

-

14. 3.

9. 3.

9. 3.

20.2.

20.2.

21. 2.

-

-

21. 3.

16. 3.

16. 3.

6.3.

6.3. 

7. 3.

-

-

28. 3.

23. 3.

23. 3.

20.3.

20.3.

21. 3.

-

-

4. 4.

6. 4.

6. 4.

3.4.

3.4. 

4. 4.

-

-

kurzovné

1.000,-Kč za každý předmět

500,-Kč za kurz AJ

 • Počty míst na jednotlivé kurzy:
  4leté
  – pátek od 14.30 hod. 50 míst M/ČJ.
  6leté
  středa od 14.30 hod. 25 míst M/ČJ, pátek od 14.30 hod. 50 míst ČJ/M. Anglický jazyk úterý od 15.20 hod. 25 míst, středa od 14:30 hod. 25 míst.
  8leté
  středa od 14.30 hod. 50 míst M/ČJ, pátek od 14,30 hod. 100 míst ČJ/M. Anglický jazyk úterý 100 míst, středa od 14.30 hod. 50 míst .

 • Již obsazené kurzy:

  6leté - anglický jazyk v úterý, ve středu a M/ČJ ve středu a v pátek 

  8leté - anglický jazyk ve středu skupina E, F v úterý skupina A, B a C a M/ČJ ve středu a v pátek


Přihlášku do přípravných kurzů
je možno zaslat poštou, e-mailem nebo předat na Dnu otevřených dveří dne 29. 11. 2017, nejpozději však do 8. 1. 2018

 

Úhrada kurzů: 3. 1. a  4. 1. 2018 od 9.00 - 13.00 a 13.30 - 15.00 hod. nebo 8. 1. 2018 od 9.00 - 13.00 a od 14.00 - 17.00 hod.

 

 

Zaplacené kurzovné se nevrací.

 

 

Zápis po 8. 1. 2018 pouze po telefonické dohodě – p. Hedvika Berková, tel. 274 813 571 

 

Osmileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (203.64 kB)

Šestileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (201.72 kB)

Čtyřleté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (195.87 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - šestileté a osmileté studium (ČJ a M).pdf (256.29 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - čtyřleté studium (ČJ a M).pdf (248.9 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - osmileté studium (anglický jazyk).pdf (254.42 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - šestileté studium (anglický jazyk).pdf (253.53 kB)