Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

22. 4. - 23. 4. 2014

Přijímací zkoušky - ředitelské volno pro studenty


9. 4. 2014

Při volbách do školské rady za rodiče a zletilé studenty byl zvolen Jan Svátek z EA. Gratulujeme!


19. 3. 2014

Přijímací zkoušky - čtyřleté studium

Všichni uchazeči o čtyřleté studium, kteří studovali ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku s průměrem do 1,14 (včetně), jsou přijati bez přijímacích zkoušek.


Beseda s primátorem

Ve čtvrtek 20. 3. proběhne ve studovně školy od 9:00 hod. beseda s primátorem hlavního města Prahy Tomášem Hudečkem. Studenti z řad vyšších ročníků jsou zváni.


14. 3. 2014

Upozornění

Z důvodu havárie vody jsme dnes nuceni zrušit vydávání obědů. Všichni studenti budou odhlášeni a oběd se jim tak nebude započítávat.


Lyžařský kurz kvinty B

Bližší informace naleznete zde


4. 2. 2014

Nabídka volitelných seminářů 2014/2015:

http://www.gymvod.cz/volitelne-seminare/


22. 1. 2014

Sportovní kurzy pro septimy

 

V letošním školním roce budou sportovní kurzy organizovány napříč septimami a třetím ročníkem. Nabídka kurzů je uvedena v příloze. Přihlašování na kurzy proběhne elektronicky a to od 13.2. 20:00 do 20.2. 20:00. Adresa dotaznik.gymvod.cz záložka kurzy. Přihlašovací údaje dostanou zástupci tříd od prof. Hrubé. Bližší informace na nástěnce suplování.

Outdoorový kurz.doc (20 kB)

Vodácký kurz Vltava.doc (24 kB)

Cykloturistický sportovní kurz.doc (20.5 kB)


Palachův týden na Voděradské


10.1.2013

Nabídka zájezdu pro tercie a kvarty

Vyplněnou přihlášku přineste p. Procházkové do kabinetu fyziky společně se zálohou 500Kč.

Prihlaska_pro_studenty_Jarni_Pariz_9_13_6_2014_GYM_VODERADSKA_PRAHA.doc (76.5 kB)

Jarni_Pariz_9_13_6_2014_GYM_VODERADSKA_PRAHA.pdf (284.23 kB)


Hezké Vánoce a pohodový nový rok!


Rezervace lístků na maturitní ples školy

V pondělí 6.1. 2014 ve 20:00 bude spuštěn on-line rezervační systém lístků na maturitní ples školy pro žáky školy a ostatní zájemce. Objednávat můžete na adrese lucerna.gymvod.cz . Přihlašovací údaje obdržíte včas od třídních profesorů.