Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

18. 10. 2013

Filmfest - Goethe Institut SA, EB

EYP DAY - jednodenní akce Evropského parlamentu mládeže


9. 10. 2013

Rudolfinum QB


7. - 14. 10. 2013

Poznávací zájezd Krásy Jižní Anglie


6. - 11. 10. 2013

Poznávací zájezd Anglie, Belgie


5. 10. - 12. 10. 2013

Poznávací zájezd Skotsko


3. - 4. 10. 2013

Projektové dny TA, TB


30. 9. - 1.10. 2013

Projektové dny QA, QB, QC


číslo účtu pro platby za školní akce

367 33 70 237/0100

lyžařské výcviky, školy v přírodě, zájezdy


2. 10. 2013

Studentské parlamentní volby 2013 na Voděradské

Kdy? 2. října 2013 (7:40 - 15:00)

Kde? Studovna

Kdo? Studenti starší 15 let

Pokyny pro voliče.pdf (189.85 kB)


11. 9. 2013

Fotografování tříd


5. 9. - 7. 9. 2013

Seznamovací kurz 1. D


4. 9. 2013

Stmelovací kurz QA, QB, QC