Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

3. 9.-5. 9. 2013

Seznamovací kurz PA, TC


19.6.2013

Prosíme všechny maturanty, aby po ukončení přijímacího řízení na vysoké školy vyplnili pro potřeby školy dotazník na adrese dotaznik.gymvod.cz


28. 8. 2013

Náhradní termín rozřazovacích testů z anglického jazyka pro studenty budoucích kvint a prvního ročníku je

2. 9. 2013 od 11 hodin (po skončení výuky) v učebně VT. Prosíme studenty, aby si přinesli sluchátka a 70 Kč.


Začátek školního roku

Školní rok 2013/14 začíná 2. září od 9 hodin v kmenových učebnách třídnickými hodinami (přibližně do 10.30 hodin).

Školní jídelna vaří až od 3. září.


Návrh rozvrhu

je uložen v sekci STUDIUM


Kontakt na sekretariát

 

V termínu od 20.7.2013 do 2.8.2013 používejte telefonní číslo 734 839 955 (telefonní číslo na sekretariát nebude funkční). Děkujeme za pochopení.


ÚŘEDNÍ DNY BĚHEM PRÁZDNIN

 

úterý    9,00 - 12,00 hodin

středa 12,00 - 15,00 hodin

 

mimo 9.7.2013


Migrace serverového prostředí ve škole

20. 7. 2013: Byla dokončena hlavní část migrace IT serverového prostředí ve škole. Nyní můžete zkusit používat služby dle potřeby (zejména e-mail), nicméně v příštích týdnech budeme ještě začišťovat řadu věcí, nastavení a služeb v rámci lokální sítě. Plný obnovený rozsah funkčnosti (včetně např. síťových tiskáren), očekáváme až se začátkem školního roku. Děkujeme za pochopení. Ondřej Kasan, administrátor IT


Migrace serverového prostředí ve škole

Ve dnech 11. 7. až 19. 7. 2013 proběhne modernizace a migrace IT serverového prostředí ve škole. Po tuto dobu nemusí být dostupné některé vzdálené služby, včetně ověřování účtů. V této době dojde i k průběžnému odstavení e-mailového systému, nemusí být doručovány e-maily (mohou se vracet) a nebude dostupný ani webmail. Děkujeme za pochopení. Ondřej Kasan, IT administrátor


Pěkné prázdniny!


Výuka 4. 6.

Od úterý 4. 6. probíhá výuka dle platného rozvrhu a změn v sekci Studium.

 

Pokud by došlo ke změně stanoviska MHMP, budeme Vás neprodleně informovat na stránkách školy.


Během dne očekávejte informace o případné zítřejší výuce.