Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

20. 12. 2012

Florbalový turnaj pro vyšší gymnázium. 

Podrobný rozpis všech kategorií (chlapci dívky, vyšší nižší) naleznete v příloze.

PFT 2012 - předpokládaný průběh.docx (13.83 kB)


Studentské prezidentské volby - výsledky

Studentské prezidentské volby na Voděradské - výsledková listina.doc (58.5 kB)

Studentské prezidentské volby na Voděradské - grafické zpracování.docx (70.21 kB)

Studentské prezidentské volby na Voděradské - statistika.xlsx (11.46 kB)

Studentské prezidentské volby - celostátní úroveň.pdf (444.59 kB)


11. 12. 2012

Maturitní ples - prodej lístků

Objednávání lístků na maturitní ples probíhá v termínech vypsaných na webu lucerna.gymvod.cz.

Žáci nových ročníků - imatrikulanti objednávají od 5. 12., ostatní třídy a hosté od 17. 12.

Přihlašovací jména a hesla obdržíte u třídních profesorů.


21. 12. 2012

Divadelní představení


20. 12. 2012

Rakovnická vánoční hra

Vánoční zpívání ve 13 hodin - ukončení výuky


19. 12. 2012

Florbalový turnaj pro nižší gymnázium


18. 12. 2012

Paprsek


17. 12. 2012

Kufr - soutěž v německém jazyce pro nižší gymnázium


12. 12. 2012

Evropský parlament mládeže - prezentace


11. 12. 2012

Studentské prezidentské volby na Voděradské

Kdy? 11. prosince 2012 (7:45 - 15:00)

Kde? Studovna

Kdo? Studenti starší 15 let

Pokyny pro voliče.pdf (311.7 kB)

Kandidáti na prezidenta ČR.doc (232 kB)


10. 12. 2012

Recitační soutěž


28. 11. 2012

Den otevřených dveří od 17 do 19 hodin