Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

20.6.2012

Třídní schůzky nových tříd - od 17:00


29.6.2012

Vydávání vysvědčení - od 9:00


28.6.2012

Třídnické hodiny - nižší gymnázium

Sportovní den - vyšší gymnázium


23.-28.6.2012

Škola v přírodě - DB


22.6.2012

Středověká Praha - PA

Fotbalový a volejbalový turnaj - vyšší gymnázium


21.6.2012

Paprsek - koncert

Divadelní představení - 3.C

Royal Road - EA, EB

Literární vycházka - QC


20.6.2012

Turnaj v pétanque

Spiel mit! - soutěž


19.6.2012

Vyhlášení výsledků matematických soutěží a olympiád

12:45 - 13.30 ve studovně


18.-19.6.2012

Projektové dny - DA, DB


13.6.2012

Kutná Hora - DB


11.-15.6.2012

Cykloturistický kurz - EA

Vodácký kurz - 3.C


8.-16.6.2012

Zájezd do Švédska