Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

19.6.2012

Vyhlášení výsledků matematických soutěží a olympiád

12:45 - 13.30 ve studovně


18.-19.6.2012

Projektové dny - DA, DB


13.6.2012

Kutná Hora - DB


11.-15.6.2012

Cykloturistický kurz - EA

Vodácký kurz - 3.C


8.-16.6.2012

Zájezd do Švédska


10.-15.6.2012

Škola v přírodě - DA


9.-15.6.2012

Škola v přírodě - PA, PB


8.-17.6.2012

Zájezd do Francie


7.-8.6.2012

Projektové dny - PA


6.-7.6.2012

Projektové dny - PB


4.-8.6.2012

Vodácký kurz - EB


4.6.2012

Vědohraní - DB