Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

24.5.2012

Lanové centrum Vysočany - KA, KB


22.5.2012

Lanové centrum Vysočany - 1.D, 2.C


21.-25.5.2012

Ústní část společné a profilové maturitní zkoušky


11.-12.5.2012

Projektový den - TC


10.-11.5.2012

Projektový den - TB


9.-10.5.2012

Projektový den - TA


9.5.2012

Dresden - QB, 1.D


7.5.2012

Naučná stezka Dubeč - Uhříněves - DB


4.5.2012

Lesní ekosystém - PB


3.5.2012

Botanická zahrada UK - KC


2.-9.5.2012

Písemná část společné maturitní zkoušky


2.5.2012

IQ Park Liberec - TA, TB, TC

Kutná Hora - PB