Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

25.4.2012

Výsledky přijímacích zkoušek

4lete bez seznam.pdf (130.83 kB) - Čtyřleté studium

Poučení na web_4L.pdf (113.79 kB) - Informace o přijetí ke studiu (čtyřleté studium)

6lete seznam.PDF (241.32 kB) - Šestileté studium

Poučení na web_6L.docx (12.73 kB) - Informace k přijetí ke studiu (šestileté studium)

8 LETE.PDF (248.37 kB) - Osmileté studium

Poučení na web_8L.pdf (114.2 kB) - Informace o přijetí ke studiu (osmileté studium)


27.4.2012

Do spisů přijímacích zkoušek je možné nahlédnout 27. dubna od 10 do 15 hodin.


26.4.2012

ZOO Praha - QB


25.4.2012

Projektový den sekund


23.-24.4.2012

Přijímací zkoušky

Pro studenty ředitelský den


19.4.2012

Moderní hodina chemie II


13.4.2012

Moderní hodina chemie I


11.4.2012

Třídní schůzky od 18 hodin


2.-4.4.2012

Projektové dny kvart Svět našima očima

Práce studentů Michala Petrova, Jana Königa, Jiřího Jelínka a Patrika Mrázka: 

http://prezi.com/tzkr8hmu8fco/projekt-svobodne-medium/


2.-3.4.2012

Zájezd do Štrasburku


30.4.2012

Svatý týden studentů maturitních tříd


20.3.2012

Přijímací zkoušky

Uchazeči do čtyřletého studia, kteří ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku studovali s průměrem do 1,14 (včetně), jsou přijati bez přijímacích zkoušek.