Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

10.-17.6.2011

Zájezd do Beneluxu


10.6.2011

Zájezd do Terezína - TC, KC


6.-10.6.2011

Sportovní kurz - Ohře - EA

Sportovní kurz - Vltava - 3.C

Cykloturistický kurz - EB


2.6.2011

Orientační běh v Hostivařském lesoparku - QA, QB

Synot Tip Aréna - SA, SB, 2.C


3.6.2011

Dubeč - naučná stezka - DA, DB


1.6.2011

Modřanská rokle - PA, PB


1.-3.6.2011

Projektový den - TA, TB, TC


Ukaž, co umíš a znáš - čtvrtek 26.5.

Organizační pokyny k akci (ped. doprovod a časy srazů) najdete v příloze.

Výsledkovou listinu najdete zde  https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag07IYQZEB2FdHZlLWRxR1hxRXNZdWk5WWxKSHA2TGc&hl=cs&authkey=COT3iZ0G

Fotografie z akce jsou umístěny na  www.facebook.com/pages/Ukaž-co-umíš-a-znáš/127386923944938

Hra11.doc (26 kB)


24.5.2011

Zájezd do Anglie

Naše gymnázium organizuje jazykový kurz v jihozápadní Anglii (hrabství Devon) od 15.10. do 23.10.2011.

Hlavní město Praha poskytlo grant 3.330,- na každého účastníka tohoto zájezdu, takže původní cena 11.090,- je snížena na 7.760,-.

V ceně je zahrnuta doprava, trajekt, 6x ubytování v rodinách s plnou penzí ve městě Torquay, výuka angličtiny 4x4 hodiny s rodilým mluvčím, 1 den v Londýně a další výlety: nejzápadnější cíp Anglie - skalnatý mys Lond's End, Dartmoor - chránná krajina vřesovišť, města Exeter, Plymouth, Torquay, Stonehenge.

Zájezd je pojištěn na léčebné výlohy a proti stornu.

Další informace získáte u prof. Hrubé a Malíkové.


15.5.2011

Rozvrh pro třídy na týden 16. - 20. května 2011

Tridy.rtf (1.37 MB)


13.5.2011

Vyhlašujeme II. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia. Přihlášku je nutné podat do pátku 20. května 2011. Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se konají ve čtvrtek 2. června 2011 od 8 hodin v budově školy.

Kritéria přijímacího řízení:

Do čtyřletého studia přijímáme žáky po ukončení 9. ročníku ZŠ.
Pokud se přihlásí nejvýše 6 uchazečů, kteří ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku studovali s průměrem do 1,2 (včetně), budou tito uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek. Při počtu 7 a více výše zmíněných uchazečů budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška zahrnuje písemný test z českého jazyka (45 minut) a z matematiky (45 minut). Každá z uvedených částí je hodnocena maximálně 20 body.
Za prospěch na ZŠ může žák získat nejvýše 6 bodů, přičemž se hodnotí prospěch za dvě poslední pololetí. Za průměr 1,0 v každém hodnoceném pololetí obdrží uchazeč po 3 bodech, za horší prospěch se počet bodů postupně snižuje (je bodován prospěch od 1,0 do 1,5).
Další 3 body mohou získat žáci, kteří se umístili na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce (nutno doložit originálem diplomu).
Žák, který získá z testu z českého jazyka pouze tři body a méně nebo z testu z matematiky pouze tři body a méně, nesplnil kritéria přijímacího řízení.


17.5.2011

Nickyho rodina - filmové představení od 9 hodin pro nižší gymnázium a od 11 hodin pro vyšší gymnázium