Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Aktuální informace

17. 1. 2022

Vážení rodiče, vážení studenti,

dle Metodického pokynu k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 vydaného hlavní hygieničkou s účinností od 17. ledna nařizuje Hygienická stanice hlavního města Prahy osobám po epidemiologicky významném kontaktu karanténu i tehdy, pokud byly tyto osoby očkovány nebo covid-19 prodělaly. O nařízené karanténě jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci informování SMS zprávou.

Výuka takových žáků přechází plynule na výuku distanční nebo smíšenou.

Další informace lze získat například na webovch stránkách https://www.edu.cz/upozornujeme-na-nove-vydany-metodicky-pokyn-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-s-ucinnosti-od-17-ledna-2022/.


Hezké Vánoce a pohodový nový rok!

22. 12. 2021


Testování žáků

2. 12. 2021

Screeningové testování žáků na onemocnění covid-19 pokračuje i v následujících týdnech, a to vždy 1. vyučovací hodinu v týdnu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 


Třídní schůzky 24. 11. 2021

16. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat on-line třídní schůzky, které se uskuteční 24. 11. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka se bude konat přes Google Meet. Bližší informace o podobě třídních schůzek obdržíte od třídních vyučujících.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.


Testování žáků

16. 11. 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR bude probíhat testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy i v pondělí 22. a 29. listopadu, a to podle stejných pravidel a se stejnými výjimkami jako v uplynulých dvou týdnech.


Testování žáků

2. 11. 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR je hl. m. Praha zařazeno mezi okresy, kde bude ve dnech 8. a 15. listopadu probíhat antigenní testování žáků na onemocnění covid-19. Prosíme v zájmu hladkého průběhu testování, aby žáci byli na svých místech v učebnách nejpozději v 7:50.

Testování se neúčastní žáci, kteří:

  • byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Prosíme všechny zletilé žáky nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, pokud tito zletilí nebo nezletilí žáci spadají do některé uvedené výjimky a ještě o tom neinformovali třídní učitele, aby tak bezodkladně učinili. Děkujeme.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování), mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 

Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 

 

Další informace je možné získat na webu https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Děkujeme za spolupráci.


Vyučující matematiky

1. 11. 2021

Naše škola přijme na částečný úvazek vyučující/ho matematiky. Zájemci posílejte životopis na: info@gymvod.cz.

 


22. 10. 2021

Ve dnech 25. a 26. 10. nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Výsledky voleb do školské rady

4. 10. 2021

V opakovaných volbách do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty Lucie Simonová a Jakub Novotný

Blahopřejeme a děkujeme všem za spolupráci


Volby do školské rady - kandidátní listina

17. 9. 2021

Volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2021. Hlasování bude ukončeno 1. 10. ve 20:00. Volby proběhnou on-line prostřednictvím systému Bakaláři. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská.

Volba členů školské rady je anonymní a provedete ji označením vybraných kandidátů. V anketě může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Za každého žáka školy může být zákonnými zástupci zaslán pouze jeden hlas.

Kandidáti do školské rady.pdf (95.89 kB)


Karanténa třídy QB

6. 9. 2021

Na základě rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy je od 7. 9. do 16. 9. 2021 nařízena karanténa třídy QB.


Testování

3. 9. 2021

Pondělní testování žáků jedoucích na seznamovací a rozlučkové kurzy proběhne v těchto třídách:

 

PA - v učebně F3

TC - v učebně ŠJ

KB - ve studovně

1.D - v učebně ZSV1


Volby do školské rady

31. 8. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) opakované volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy je možno podat do 17. 9. 2021 do 12:00. Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do uvedeného data písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: info@gymvod.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna 18. 9. 2021 na stránkách školy a následně ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2021 proběhnou on-line volby prostřednictvím systému Bakaláři.

 

Mgr. Jitka Fišerová

ředitelka školy


Rozřazovací test z anglického jazyka

30. 8. 2021

Náhradní termín rozřazovacího testu z anglického jazyka pro žáky kvint a 1.D se uskuteční ve středu 1. září  od 10:30 v učebně VT3 (1. patro vzadu). Přineste si s sebou prosím sluchátka!


Burza učebnic

30. 8. 2021

Burza učebnic se koná ve čtvrtek 2. září na zahradě školy od 12:00.

Ve vnitřních prostorách školy je nutné používat respirátor.


Zahájení školního roku

24. 8. 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září v 9:00 v kmenových učebnách.

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy. 1. září zajistí vyučování třídní učitelé ve svých třídách ihned na začátku úvodní hodiny.

 

Pokyny MŠMT uvádějí, že testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto informace prosím předávejte v den prvního příchodu do školy třídnímu učiteli.

Kmenové učebny 2021-22.xlsx (14.34 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

23. 7. 2021

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00.  Více informací naleznete v sekci Studium/maturita.


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)