Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Aktuální akce a informace

Maturitní ples 2022

13. 5. 2022

Maturitní a imatrikulační ples se koná v pondělí 6. 6. 2022 ve Velkém sále Lucerny.
Všichni jsou srdečně zváni a vítáni.

Vstupenky je možné zakoupit online na tomto odkazu: https://www.ticketmaster.cz/event/44265


Třídní schůzky a konzultační hodiny

20. 4. 2022

Třídní schůzky a konzultační hodiny se uskuteční v budově gymnázia ve středu 27. dubna od 18:00 v kmenových učebnách.


5. 4. 2022

Ve čtvrtek 7.4. navštíví naší školu zástupce kulturního atašé Velvyslanectví USA Todd Jurkowski, který bude se studenty diskutovat zejména na téma manipulace s informacemi v médidích. Toto téma si studenti prohloubí i v interaktivní výukové hře. American Center pak na školním hřišti (v případě špatného počasí v tělocvičně) připraví pro studenty fun zone, kde si budou moci vyzkoušet moderní technologie jako je virtuální realita, 3D tiskárna, dron, Xbox a jiné.

Od 14,00 bude fun zone  volně přístupná všem studentům školy a otevřená podle zájmu do pozdějších odpoledních hodin. 

Těšíme se na vaší účast!


Sbírka školních potřeb pro ukrajinské děti

28. 3. 2022

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem, kteří přispěli do sbírky školních potřeb pro ukrajinské děti přicházející do českých škol. Společně jsme shromáždili 17 krabic školních potřeb a trvanlivých svačin a 6 krabic školních batohů. V pátek 25. 3. jsme sbírku předali v Šatníku Praha ukrajinským maminkám a dětem.


Ředitelské volno

24. 3. 2022

Z důvodu konání přijímacích zkoušek je pro žáky v úterý 19. dubna a ve středu 20. dubna vyhlášeno ředitelské volno.


Sbírka školních potřeb pro ukrajinské děti v českých školách

22. 3. 2022

Sbírka školních potřeb pro ukrajinské děti bude probíhat od středy do pátku 23. 3. - 25. 3. vždy 7,45 - 8,00 a během velké přestávky v 1. patře. Podrobnější informace v přiloženém letáku.

Šatník.docx (16.54 kB)


Gymvod: Pomoc Ukrajině

2. 3. 2022

Gymnázium Voděradská se v minulých dnech aktivně zapojilo do pomoci Ukrajině. Z podnětu našich studentů byla v prostorách gymnázia zorganizována sbírka pro lidi zasažené vojenským konfliktem na Ukrajině. Přispěním nás všech se podařilo vybrat 91 760 Kč, které jsme předali organizaci Člověk v tísni.

Alespoň tímto chceme společně vyjádřit solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům.


Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

2. 2. 2022

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Aktuální informace

17. 1. 2022

Vážení rodiče, vážení studenti,

dle Metodického pokynu k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 vydaného hlavní hygieničkou s účinností od 17. ledna nařizuje Hygienická stanice hlavního města Prahy osobám po epidemiologicky významném kontaktu karanténu i tehdy, pokud byly tyto osoby očkovány nebo covid-19 prodělaly. O nařízené karanténě jsou žáci nebo jejich zákonní zástupci informování SMS zprávou.

Výuka takových žáků přechází plynule na výuku distanční nebo smíšenou.

Další informace lze získat například na webovch stránkách https://www.edu.cz/upozornujeme-na-nove-vydany-metodicky-pokyn-k-narizovani-karanteny-izolace-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-s-ucinnosti-od-17-ledna-2022/.


Hezké Vánoce a pohodový nový rok!

22. 12. 2021


Testování žáků

2. 12. 2021

Screeningové testování žáků na onemocnění covid-19 pokračuje i v následujících týdnech, a to vždy 1. vyučovací hodinu v týdnu. 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).  

 

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).   

 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Děti a žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 


Třídní schůzky 24. 11. 2021

16. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci budou probíhat on-line třídní schůzky, které se uskuteční 24. 11. 2021 od 18:00. On-line třídní schůzka se bude konat přes Google Meet. Bližší informace o podobě třídních schůzek obdržíte od třídních vyučujících.

Pokud byste měli zájem o individuální konzultace s dalšími vyučujícími, je tak možné učinit po předchozí dohodě. Můžete využít e-mail či telefonický kontakt.


Testování žáků

16. 11. 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR bude probíhat testování žáků na onemocnění covid-19 antigenními testy i v pondělí 22. a 29. listopadu, a to podle stejných pravidel a se stejnými výjimkami jako v uplynulých dvou týdnech.


Testování žáků

2. 11. 2021

Z rozhodnutí Vlády ČR je hl. m. Praha zařazeno mezi okresy, kde bude ve dnech 8. a 15. listopadu probíhat antigenní testování žáků na onemocnění covid-19. Prosíme v zájmu hladkého průběhu testování, aby žáci byli na svých místech v učebnách nejpozději v 7:50.

Testování se neúčastní žáci, kteří:

  • byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Prosíme všechny zletilé žáky nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, pokud tito zletilí nebo nezletilí žáci spadají do některé uvedené výjimky a ještě o tom neinformovali třídní učitele, aby tak bezodkladně učinili. Děkujeme.

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování), mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:  

  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, 
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m, 
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení, 
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. 

Testy provedené ve škole nelze využít pro žádné jiné aktivity. 

 

Další informace je možné získat na webu https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

Děkujeme za spolupráci.


Vyučující matematiky

1. 11. 2021

Naše škola přijme na částečný úvazek vyučující/ho matematiky. Zájemci posílejte životopis na: info@gymvod.cz.

 


22. 10. 2021

Ve dnech 25. a 26. 10. nebude vyhlášeno ředitelské volno a výuka probíhá dle platného rozvrhu.


Výsledky voleb do školské rady

4. 10. 2021

V opakovaných volbách do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce žáků a zletilé studenty Lucie Simonová a Jakub Novotný

Blahopřejeme a děkujeme všem za spolupráci


< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)