Moderní škola IV.

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001125

Projektem dojde k zásadní modernizaci odborných učeben prostor 4 zapojených škol. Cílem je modernizace zařízení a vybavení odborných učeben pro rozvoj kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a odborných předmětů dle profilace školy.


Aktuální akce

Studentské parlamentní volby 2017 - výsledky

Výsledky a volební statistika - Gymvod.xlsx (20.12 kB)

Výsledky voleb - celostátní úroveň.pdf (538.23 kB)


Studentské parlamentní volby 2017 na Voděradské

Kdy? 3. října 2017 (7:45 - 15:00)

Kde? Učebna AJ1

Kdo? Studenti starší 15 let

Pokyny pro voliče.pdf (134.04 kB)


Angličtina - rozřazovací testy

Ve čtvrtek 7.září budou studenti kvint a 1.C, kteří test nepsali v červnu, skládat zkoušku z angličtiny. Třídní QA, QB a 1.C znají jména studentů, kterých se testování týká. Ke zkoušce si prosím přineste vlastní sluchátka a CZK 110. Prezence bude probíhat v chodbě u učeben IVT od 9:40.


Horké informace BLANKENBURG !!!

Odjezd:    Pondělí 4. 9. 2017. Sraz na Hlavním nádraží před restaurací BURGER KING v 8:00

                Nezapomeňte jídlo na cestu (trvá 7 hodin), začínáme večeří !!!
Nové:      S sebou slušné oblečení na vystoupení sboru, nejlépe bílé blůzky a košile, černé desky na noty

 

Změna:    Budeme ubytováni v jiném zařízení, trochu vyšší úroveň za  stejné ceny, plná penze, 

                     http://bikerwirt-harz.de

 

Kontakty: Kniehl 601 325 870, v Německu 0049 176 516 937 92

                  Zittová 774 150 761


Zahájení školního roku 2017/2018

4. září 2017 v kmenových učebnách

TC, 1.C v 8:00

ostatní třídy v 9:00 - dvě třidnické hodiny

5. září 2017

výuka podle rozvrhu do 5. nebo 6. vyučovací hodiny

 

Těšíme se na Vás!

Kmenové učebny 2017-2018.xlsx (12.14 kB)


Úřední hodiny během prázdnin

Úterý    9,00 - 12,00

Středa 12,00 - 15,00

od 3.7. - 7.7.2017 škola zavřená


Pěkné prázdniny!


Třídní schůzky

Třídní schůzky pro rodiče našich nových studentů se konají ve středu 7. června. Začátek je v 17:00 na školní zahradě.

Těšíme se na Vás.

   


Doplňující volby do školské rady

Vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů) se budou doplňující volby                   do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty opakovat na podzim školního roku 2017/2018.


Zkoušky FCE

Studenti, kteří na naší škole konali zkoušku FCE, se ve čtvrtek 25. 5. 2017 o velké přestávce dostaví do studovny k předání certifikátů.

Renáta Drozdová


Doplňující volby do školské rady - 24. 5. 2017

Doplňující volby do školské rady reprezentující zákonné zástupce žáků a zletilé studenty proběhnou již tuto středu 24. 5. 2017 od 7:30 do 9:00 a od 14:00 do 16.00 v budově gymnázia.
Hlasovací lístky budou každému voliči k dispozici u volebního orgánu přímo na místě voleb. Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Voděradská. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost (platným občanským průkazem nebo průkazem totožnosti žáka školy).

Kandidáti do Školské rady.pdf (322.14 kB)


Podzimní zájezdy

Zájezd Anglie, Irsko - bližší informace u prof. Tadrosové a Novákové.pdf (354.98 kB)

BENÁTKY - bližší informace u prof. Hrdličky.docx (152.79 kB)


<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>