ERASMUS+

15. 1. 2018 Kopřivová Veronika

Projekt VZDĚLÁNÍ BEZ HRANIC financovaný z  programu Erasmus+.

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 probíhá na naší škole projekt VZDĚLÁNÍ BEZ HRANIC. Projekt je financovaný z programu Erasmus+.

 

Projekt je zaměřený na vzdělávací aktivity v zahraničí pro pedagogiky. Vznikl, aby pomohl dalšímu rozvoji školy v oblasti kvality a internazionalizace.

 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

-        zavedení nových metod do výuky

-        rozšiřování a udržení široké nabídky volitelných předmětů

-        zlepšování jazykových kompetencí vedení školy

-        zlepšování jazykových kompetencí pedagogických pracovníků školy

 

Učitelé se v průběhu dvou školních let budou účastnit různých metodických, odborných a jazykových kurzům v zahraničí, díky kterým dostanou možnost prohlubovat si znalosti ve svém oboru a zlepšovat své jazykové kompetence.

 

Vzdělávací aktivity v zahraničí, které reflektují nejnovější trendy ve výuce, budou mít pozitivní dopad nejenom na jejich přímé účastníky, ale i na ostatní učitele školy, se kterými budou účastníci nabyté zkušenosti a dovednosti sdíleny.

 

Zlepšení jazykových dovedností pedagogů a vedení školy bude přínosem v rámci partnerství se školami v zahraničí.

 

Kurzy v zahraničí budou i cenným zdrojem nových kontaktů pro budoucí mezinárodní spolupráci.