Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Výukové materiály

Aktivita je určena pro všechny žáky vyššího stupně gymnázia.

 

Cíle klíčové aktivity:

1) Vytvořit soubor kvalitních pomůcek a výukových materiálů pro výuku matematiky, přírodovědných předmětů a k podpoře čtenářské gramotnosti žáků.

2) Zvýšit účinnost vzdělávání formou aktivnějšího zapojení žáků do výuky s použitím moderních pomůcek a dalšího vybavení.

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Hlavním zaměřením klíčové aktivity je tvorba různých typů učebních pomůcek a výukových materiálů pro matematiku, přírodovědné předměty a k podpoře čtenářské gramotnosti žáků.

Součástí aktivity je rovněž podpora aktivních forem výuky, do kterých jsou přímo zapojeni žáci (např. laboratorní práce, projekty, interaktivní výuka), zakoupení materiálu a pomůcek, které k tomuto aktivnímu zapojení žáků mohou přispět.

Realizace aktivity bude probíhat po celou dobu trvání projektu.

Aktivitu budou zajišťovat pedagogové školy.

V některých případech budou do tvorby pomůcek zapojeni externí spolupracovníci nebo bude výroba pomůcky zadána jako zakázka tak, že pedagogové školy připraví návrh a jako zakázka bude objednáno technické zhotovení pomůcky.

Z projektu budou hrazeny osobní náklady pro tvůrce výukových materiálů a pomůcek, náklady na jejich výrobu a zakoupení vybraného materiálu a pomůcek přispívajících k aktivnímu zapojení žáků do výuky.

 

Plánované vytvořené pomůcky:

 • Soubor modelů těles pro výuku stereometrie
 • Sbírka úloh z optiky - soubor úloh a pracovních listů z optiky.
 • Sbírka úloh z mechaniky - soubor úloh a pracovních listů z mechaniky.
 • Pracovní listy k laboratorním pracím z fyziky.
 • Pracovní listy k laboratorním pracím z chemie
 • Sbírka úloh z genetiky
 • Pracovní listy k laboratorním pracím z biologie
 • Soubor odborných a populárně naučných textů k rozvoji schopnosti porozumění a interpretace odborného biologického textu (témata: molekulární biologie, genetika, evoluční biologie, ekologie, životní prostředí)
 • Metodika a pracovní listy pro biologické terénní exkurze
 • Pracovní listy k výuce zeměpisu pro výuku témat: Přírodní obraz Země; Socio-ekonomická geografie; Česká republika
 • Pracovní listy k porozumění a interpretaci uměleckých textů.
 • Pracovní listy k porozumění a interpretaci neuměleckých textů.
 • Výukové prezentace pro matematiku, přírodovědné předměty a k podpoře čtenářské gramotnosti žáků.

Plánované zakoupené pomůcky a vybavení a jejich účel

 • Laserová demonstrační souprava pro optiku - využití ve výuce fyziky (optika) a biologie (oko, zrak).
 • Vybavení pro laboratorní práce z chemie:
 • souprava pro izolaci DNA - 3 sady na školní rok, celkem 6 sad
 • 7 ks digitálních laboratorních vah
 • 5 ks teflonových byret
 • UV lampa
 • fluorescein
 • chemikálie pro laboratorní práce
 • Souprava pro transformaci bakterií plazmidem - využití v laboratorních pracích z biologie.
 • Multicence ArcGIS Desktop 10 School Campus Site Licence - umožňuje vytvářet mapy, zobrazovat data, dotazovat se na ně, provádět nejrůznější analýzy, vytvářet mapové kompozice - využití ve výuce zeměpisu.

Zhotovené a zakoupené pomůcky budou využity pro výuku v běžných hodinách, podle možností i pro podporu výuky volitelných předmětů realizovaných v klíčové aktivitě 1.

Elektronické verze zhotovených pomůcek budou publikovány na vzdělávacím portálu školy.

 

Výstup klíčové aktivity:

 • 20 souborů výukových materiálů nebo pomůcek. Jedním souborem se rozumí např. sbírka úloh, sada pracovních listů nebo textů k širšímu tématu nebo k laboratorním pracím v jednom ročníku.
 • 100 výukových prezentací. Jedna výuková prezentace bude obsahovat 15 - 30 stran.


Přehled přímých nákladů na realizaci klíčové aktivity:

Osobní náklady pro tvůrce výukových materiálů a prezentací.

Zakoupení pomůcek a vybavení pro výuku.

Výroba modelů pro stereometrii.

Vydání sbírek úloh z mechaniky, optiky a genetiky.

 

Celkové přímé náklady na klíčovou aktivitu činí 604 092 Kč

 

Možnost zapojení pedagogů do této klíčové aktivity:

Zapojit se mohou všichni pedagogové školy, kteří mají o práci zájem. Výroba pomůcek a prezentací nemusí souviset s výukou VP, jedinou podmínkou je dodržet téma projektu uvedené na začátku této kapitoly (matematika, přírodovědné předměty, rozvoj čtenářské gramotnosti)

Před prázdninami (v červnu) se uskutečnila schůzka pro zájemce o tvorbu pomůcek a výukových materiálů pro období prázdnin a prvního pololetí školního roku 2012/2013. Podobný postup proběhne i v červnu 2013 pro prázdniny a školní rok 2013/2014.

S každým tvůrcem pomůcek je individuálně dohodnuto, co bude výstupem jeho práce a forma jejího odevzdání. Pro tvorbu prezentací je připravena vzorová prezentace na společném disku H. S každým bude uzavřena DPP nebo DPČ na předpokládaný objem práce.

Tvůrci pomůcek i prezentací mohou zahájit práci během prázdnin.

Nákupy pomůcek a vybavení (viz výše) se uskutečnily během prázdnin nebo na začátku školního roku 2012/2013.

 

Upřesnění podmínek pro realizaci klíčové aktivity

Každý učitel, který má zájem vytvořit pomůcku nebo prezentaci, dohodne s koordinátorem téma a předpokládaný rozsah své práce. Na základě této individuální dohody s ním bude uzavřena DPP nebo DPČ.

Plánovanou práci zapíše do tabulky na společném disku H.

Po odevzdání práce autor vyplní pracovní výkaz a odevzdá koordinátorovi klíčové aktivity.

 

Způsob odevzdání práce:

Práce, které mají elektronickou verzi výstupu (prezentace, pracovní listy, texty, apod.), uloží autor na disk H do své předem připravené složky. Způsob odevzdání ostatních prací bude dohodnut individuálně.

 

Popis prezentace:

 • rozsah takový, aby odpovídal výuce 2 vyučovacích hodin,
 • přibližně 16 obsahových stran prezentace (bez úvodní a závěrečné strany a seznamu literatury),
 • prezentace bude odevzdána elektronicky v běžně dostupném a používaném formátu (např. *.ppt, *.pdf, *.odp).
 • prezentace bude obsahovat první a poslední stranu se stejným obsahem a grafikou jako vzorová prezentace,
 • doporučený font textu je ARIAL, pokud autor zvolí jiný font, je vhodné, aby ve stejném fontu upravil i titulní a závěrečnou stranu,
 • grafický vzhled prezentace může autor zvolit dle svého uvážení s tím, že bude zachován grafický styl první a poslední strany,
 • povinnou součástí prezentace je uvedení zdrojů (citace, obrázky, apod.) – na předposlední straně,
 • k dispozici bude vzorová prezentace a prázdná prezentace, obě může autor použít jako výchozí soubor k tvorbě své prezentace.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)