Maturita - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

OPPA, Praha, EU

Informace o školní a státní maturitě

Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek

24. 5. 2022

Přihlašování k opravným a náhradním termínům maturitních zkoušek bude spuštěno 14. června 2022.


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

23. 3. 2022

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro termín jaro 2022.

Popis závazné realizace zkoušky z ČJL.pdf (799.98 kB)

Kritéria hodnocení ČJL.pdf (920.17 kB)

Kritéria hodnocení AJ.pdf (764.28 kB)

Kritéria hodnocení NJ.pdf (644.84 kB)

Kritéria hodnocení ŠJ.pdf (648.8 kB)

Kritéria hodnocení ostatních předmětů.pdf (797.16 kB)


Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2021/22

31. 8. 2021

Český jazyk a literatura.pdf (787.17 kB)

Anglický jazyk.pdf (322.94 kB)

Německý jazyk.pdf (158.17 kB)

Francouzský jazyk.pdf (246.24 kB)

Španělský jazyk.pdf (423.69 kB)

Základy společenských věd.pdf (591.9 kB)

Dějepis.pdf (220.39 kB)

Zeměpis.pdf (247.55 kB)

Matematika.pdf (172.82 kB)

Fyzika.pdf (472.74 kB)

Chemie.pdf (304.36 kB)

Biologie.pdf (313.77 kB)

Informatika a výpočetní technika.pdf (499.15 kB)

Výtvarná výchova.pdf (257.02 kB)

Seznam certifikovaných zkoušek určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka 2022.pdf (510.66 kB)

Maturitní zkouška 2021-2022 - informace na web.pdf (736.46 kB)


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

31. 8. 2021

Kritéria hodnocení náhradních a opravných zkoušek v termínu podzim 2021 jsou stejná jako v termínu jaro 2021.

Kritéria hodnocení OB - podzim.pdf (558.76 kB)

Kritéria hodnocení 4C - podzim.pdf (716.56 kB)


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

24. 8. 2021

Z materiálu Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v podzimním zkušebním období 2021 vydaného MŠMT vypichujeme následující body.

Pokud se maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria účastní maximálně 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test / prodělaný covid-19 / očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška. Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest(respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Celý text je možné stáhnout na webu www.msmt.cz.


Maturitní zkouška se koná v pátek 3. září ve studovně školy v 1. patře od 8:00.


Opravné a náhradní maturitní zkoušky

23. 7. 2021

Termín pro podání přihlášky k profilové zkoušce (ústní) byl prodloužen do 30. července. Prosíme případné zájemce, aby zanechali vyplněné přihlášky na vrátnici v době od 8:00 do 15:00. 


Opravné a náhradní maturity

15. 7. 2021

Studenti mající v úmyslu konat v pátek 3. září 2021 opravnou nebo náhradní maturitni zkoušku se mohou přihlásit do úterý 20. července.

 

Přihlášku je možné si stáhnout jako editovatelné pdf a vyplněné donést do školy. 

Na přední straně se křížkují didaktické testy (společná část), na zadní straně ústní zkoušky (profilová část).

V obou případech se křížkuje ve sloupci opravná nebo náhradní zkouška.

 

Ve čtvrtek a v pátek je možné odevzdat přihlášku zástupci od 8:00 do 15:00.

V pondělí i je možné zanechat na vrátnici od 8:00 do 15:00.

V úterý ji je možné zanechat v sekteriátu od 9:00 do 12:00.

Přihláška OB - podzim.pdf (298.11 kB)

Přihláška 4C - podzim.pdf (312.75 kB)


Opravné maturity

30. 6. 2021

Opravný a náhradní termín profilové části maturitních zkoušek byl pro období podzim 2021 stanoven na pátek 3. září.


Společná část MZ v mimořádném termínu

8. 6. 2021

Mimořádné termíny DT společné části MZ proběhnou od 7. do 9. července na spádových školách. Studenti, kteří neuspěli v DT v řádném termínu, nebo studenti, kteří se ke zkouškám nedostavili, jsou přihlášeni automaticky. Automaticky jsou také omluveni, pokud se nedostaví. Všichni tito studenti obdrží také pozvánky.

Zkušebním místem je Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1.

 

JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf (2.57 MB)


Upozornění

31. 5. 2021

Upozorňujeme návštěvníky u maturitní zkoušky ve dnech 1. - 7. června 2021 z řad veřejnosti, že je nutné se u vstupu do budovy prokázat negativním testem nebo potvrzením o očkování nebo potvrzením o prodělaném covidu.


Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

31. 5. 2021

ve školním roce 2020/2021

Kritéria hodnocení OA.pdf (955.06 kB)

Kritéria hodnocení OB.pdf (955.06 kB)

Kritéria hodnocení 4C.pdf (950.27 kB)


Opravné a mimořádné termíny pro společnou část maturitní zkoušky

30. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo v dodatku k Opatření mimořádné povahy ze dne 15. března 2021, že se osobám, které jsou přihlášeny ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky ve zkušebním období jaro 2021, nebo osobám, které se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v období pozim 2021, navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části.

Osobě, která je přihlášena ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v řádném termínu jarního zkušebního období jaro 2021, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Tento mimořádný termín je stanoven na období od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021.

Plné znění tohoto dodatku je k dispozici na webových stránkách Cermatu.


1 2 3 >
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)