Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Odpovědi na dotazy rodičů

Z jaké třídy ZŠ se letos konají přijímací zkoušky?

Z 5., 7. a 9. třídy ZŠ.

 

Kdo rozhoduje o přijetí a odvolání?

O přijetí - ředitelka školy, o odvolání - Odbor školství Magistrátu hl. města Prahy.

 

Kdy se dozvíme výsledky přijímacího řízení?

Výsledky jsou  zveřejněny do 2 dnů od zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem.

 

Jak probíhá výuka jazyků na vaší škole?

Všichni profesoři cizích jazyků jsou aprobovaní, na škole působí zahraniční lektoři cizích jazyků, výuka probíhá převážně
v jazykových učebnách podle zahraničních učebnic.

 

Jak je to s návazností výuky cizích jazyků?

Pokud je přijat dostatečný počet záků ze ZŠ s RVJ, otevíráme oddělení s návazností.

 

Jak se uplatňují vaši absolventi?

Většina studuje na VŠ - z absolventů je to 95% - nebo na nástavbách - 7% (součet převyšuje 100%, protože někteří studenti studují na dvou VŠ).

 

Věnujete pozornost prevenci negativních vlivů (drogy, kriminalita apod.)?

Pořádáme besedy, přednášky, spolupracujeme se školní psycholožkou. Pro žáky školy pořádáme dlouhodobý program primární protidrogové prevence pod vedením odborníků z Prevcentra v Praze 6.

 

Co považujete za největší přednost vaší školy?

Stabilizovanost a aprobovanost pedagogického sboru, velmi dobré studijní prostředí a vybavenost školy, působení řady pedagogických osobností (autorů učebnic a studijních pomůcek, metodiků). V posledních dvou ročnících studia nabízíme studentům pestrou škálu volitelných seminářů a předmětů.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)