Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Individuální výuka

20. 2. 2011 Ciglerová Ludmila

Rozpis individuální výuky na týden od 21.2.do 25.2.2011

vyučující  předmět počet studentů  třída den čas učebna probírané téma 
Felcmanová Jana AJ 1 O.A 23.2 (st). 7:10 A2 Gerundium
Hnyková Zuzana B 4 3.C  25.2.(pá) 7:10 BL Genetika člověka
Hnyková Zuzana B 1 3.C  23.2.(st) 12:45 BL Mendelovy zákony
Hnyková Zuzana B 10 Q.A  25.2.(pá) 13:35 BL Hmyz
Hnyková Zuzana B 20 Q.B  23.2.(st) 13:35 BL Členovci
Heřmanová Eva ČJ 3 OA  23.2.(st) 14:50 NJ3 2.pol. 19. stol. ve světové literatuře
Heřmanová Eva ČJ 2 O.A  23.2.(st) 12:45 NJ3 Literární moderna
Fanta Martin D 4 4.ročník  25.2.(pá) 14:20 D Starověké Řecko
Fanta Martin D 4 4.ročník  25.2.(pá) 15:10 D Starověký Řím
Koucká Kamila F 12 1.C 24.2.(čt) 8:55 F1 Pohyby těles v homogenním poli
Ciglerová Ludmila F 3 4.ročník 23.2 (st). 12:45 M1 Mechanika tuhého tělesa
Ciglerová Ludmila F 5 4.ročník 24.2.(čt) 7:05 M1 Mechanika kapalin
Zvěřinová Vladimíra CH 6 E.A  23.2.(st) 12:45 CH1 Karboxylové kyseliny
Fišerová Jitka M 1 S.B 25.2 (pá). 13:35 A3 Velikost úhlu. orientovaný úhel
Dunovská Petra M 4 O.B  25.2.(pá) 7:10 CH2 Binomická věta
Schovánek Michal M 6 E.A 21.2. (po) 7:00 F2 Elipsa
Havlanová Michaela NJ 2 4.D 21.2. (po) 8:45 NJ3 Die Tschechische republik - Wirtschaft, Politik
Kniehl Michael NJ 1 O.A 21.2. (po) 8:00 NJ3 Politik und Gesellschaft
Jirušová Jana VV 3 4.ročník 24.2.(čt) 12:45 VV1 Průřezová témata - malba, sochařství, portrét

Bude-li se chtít individuální výuky zúčastnit student  vyššího gymnázia, který není ze třídy, ve které byla tato výuka dohodnuta, přihlásí  se mailem vyučujícímu,který výuku vede,

nejpozději 24 hodinpřed konáním výuky. Adresy všech vyučujících  gymnázia  jsou ve tvaru : prijmeni@gymvod.cz

Individuální výuka po absenci

vyučující  předmět počet studentů  třída den čas učebna probírané téma 
Hrdlička Michal D 6 3.C 23.2(st) 14:50 D První republika 
Hrdlička Michal D 6 3.C 23.2(st) 15:40 D První republika
Zvěřinová Vladimíra CH 5 Q.B  25.2.(pá) 13:35 CH1  Elektronová konfigurace
Málková Jana M 2 3.C 23.2(st) 14:50 kabinet Odchylka přímek v rovině
Predescu Olga  NJ 1 E.A 23.2(st) 11:55 kabinet
 Pasivum
Málková Jana DIS 1 E.A 25.2.(pá) 12:45 kabinet Derivace funkce
Humhalová Drahomíra ZSV 5 4.ročník 24.2(čt) 15:15 ZSV1 Právní řád ČR, etika


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)