Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Individuální výuka

6. 3. 2011 Ciglerová Ludmila

Rozpis individuální výuky na týden od 7.3. do 11.3.2011

 

vyučující  předmět počet studentů  třída den čas učebna probírané téma 
Felcmanová Jana AJ 3 3.C  9.3.(st) 7:10 A2 Concessive clauses
Heřmanová Eva ČJ 2 OA  9.3.(st) 14:50 NJ3 Česká poezie v 1.pol.20.stol.
Heřmanová Eva ČJ 3 O.A  9.3.(st) 12:45 NJ3 Moderní básnické směry
Heřmanová Eva ČJ 1 3.C 10.3.(čt) 12:45 NJ3 Vančura - dílo
Fanta Martin D 4 4.ročník 11.3.(pá) 14:20 D Dominát
Fanta Martin D 4 4.ročník 11.3.(pá) 15:10 D Raný středověk
Ciglerová Ludmila F 4 4.ročník 7.3.(po) 14:40 M1 Molekulárně- kinetická  teorie látek
Ciglerová Ludmila F 4 4.ročník  9.3.(st) 12:45 M1 Struktura a vlastnosti plynů
Chottous Karel FK 1 4.ročník 9.3.(st) 14:25 FJ Courses
Zvěřinová Vladimíra CH 4 E.A 9.3.(st) 7:05 CH1 Polymery
Soukupová Eva IVT 4 2.C 9.3.(st) 14:30 VT3 Excel-pokročilé funkce
Dunovská Petra M 3 O.B  8.3.(út) 7:10 M3 Kombinatorika - shrnutí
Souchová Marie M 10 Q.B  8.3.(út) 14:40 M2 Soustav rovnic
Souchová Marie M 8 S.A 9.3.(st) 14:40 M2 Goniometrické funkce
Procházková Martina M 8 O.A 7.3.(po) 15:40 F2 Rovnice  s parametrem, úpravy výrazů
Havlanová Michaela NJ 2 4.D 7.3.(po) 8:45 NJ3  Lektüre, Literatur
Kniehl Michael NJ 1 Q.A 7.3.(po) 14:25 NJ3  Adjektiva
Kniehl Michael NJ 1 O.A 7.3.(po) 8:00 NJ3 Alltag
Jirušová Jana VV 3 4.ročník 10.3(čt) 11:45 VV1 Grafika

Bude-li se chtít individuální výuky zúčastnit student  vyššího gymnázia, který není ze třídy, ve které byla tato výuka dohodnuta, přihlásí  se mailem vyučujícímu,

který výuku vede, nejpozději 24 hodinpřed konáním výuky. Adresy všech vyučujících  gymnázia  jsou ve tvaru : prijmeni@gymvod.cz

Individuální výuka po absenci

vyučující  předmět počet studentů  třída den čas učebna probírané téma 
Chottous Karel FK 3 4.ročník 9.3.(st) 10:55 FJ Habitudes des jeunes
Ciglerová Ludmila SM 1 4.ročník 8.3.(út) 13:30 M1 Substituce-neurčitý integrál
Jirušová Jana VV 2 4.ročník 10.3.(čt) 10:00 ZSV2  Kresba a grafika
Humhalová Drahomíra ZSV 6 4.ročník 10.3.(čt) 15:15 ZSV1 Ideologie, politické strany, české myšlení
Hrdlička Michal D 5 4.ročník 9.3.(st) 14:30 D Studená válka
Hrdlička Michal D 5 4.ročník 9.3.(st) 15:20 D Studená válka
Fišerová Jitka M 1 S.B 11.3.(pá) 13:35 kabinet Goniometrické funkce
Predescu Olga NJ 1 E.A 9.3.(st) 11:50 kabinet Konjuktiv plusquamperfekta


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)