Vzdělávací portál

Skolení uživatelů vzdělávacího portálu


Spuštění vzdělávacího portálu

Vzdělávací portál byl spuštěn současně se zahájením výuky volitelných předmětů, tj. 1. září 2009.