Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Anglický jazyk

Rozsah výuky anglického jazyka představuje 3 – 4 hodiny týdně s ohledem na ročník, ve kterém se výuka realizuje. (prima, sekunda 4 h., tercie, kvarta 3 h., kvinta 3 h., sexta 4 h., septima 3 h., oktáva 4 h.) V posledních třech ročnících mají studenti možnost přihlásit se do seminářů nebo volitelných předmětů. (Většinou se nabízejí semináře konverzační, překladatelské nebo semináře zaměřené na reálie a literaturu.)

S ohledem na ŠVP našeho gymnázia by studenti posledních ročníků měli dosáhnout úrovně B2 (podle kritérií daných EU), a tedy být schopni projít úspěšně přinejmenším mezinárodně uznávanou zkouškou CAE. Ve všech ročnících používáme učebnice řady Opportunities nebo New Opportunities, případně další výukové materiály, obzvlášť pro specializované semináře. Kromě učebnic využíváme i videokazety, DVD, audiokazety i CD. Několik učeben je rovněž vybaveno interaktivní tabulí.

Učitelé angličtiny našeho gymnázia organizují prakticky každým rokem výukové nebo poznávací zájezdy pro studenty. Dále se pokoušíme najít partnerskou školu ve Velké Británii, se kterou by bylo možno opakovaně uskutečňovat výměnné zájezdy pro studenty, případně vytvářet společné projekty.

Maturitní zkouška z angličtiny má pouze ústní část a představuje 25 otázek převážně z reálií anglicky mluvících zemí. V případě zahájení státních maturit bychom chtěli tento systém zachovat v profilové části.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)