Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Český jazyk

Předmět je vyučován ve všech ročnících, a to 4 hodiny, v primě 5 hodin týdně. Jeho náplň je tvořena dvěma základními složkami: jazykově-komunikační (tj. vyučování a procvičování jazykového a stylistického učiva)  a literárněvědnou. Na nižším stupni gymnázia je přitom větší pozornost věnována složce první, zatímco na vyšším stupni převažují hodiny s obsahem literárněvědným. Na obou stupních gymnázia se snažíme o účelné skloubení přiměřené literárněhistorické a literárněteoretické průpravy se čtenářskou výchovou.

V rámci ŠVP i mimo něj jsou do výuky zařazovány nejrůznější krátkodobé i dlouhodobější projekty, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení, besedy apod. Naši studenti se tradičně s úspěchem zapojují i do projektů a soutěží, pořádaných různými organizacemi – jako příklad můžeme uvést již několikaletou účast v literární soutěži Podzimní čtení v Louvru, úspěchy našich studentů v předmětové olympiádě a velký zájem Lingvistickou olympiádu.

Pro výuku máme k dispozici 3 odborné učebny; ve všech je umístěno moderní promítací zařízení a příruční knihovna, hojně využívaná při práci v hodinách. Studentům i vyučujícím je k dispozici školní knihovna s bohatým a kvalitním fondem odborné i krásné literatury, který je aktuálně doplňován. Studenti se také mohou stát členy velmi dobře fungujícího Klubu mladého diváka, který jim umožní navštívit kvalitní představení řady pražských divadel za zvýhodněnou cenu.

Naším cílem je pochopitelně připravit studenty nejen k povinné maturitní zkoušce, ale především k tomu, aby byli schopni mluvenou i psanou formou kultivovaně komunikovat ve svém mateřském jazyce a aby se co nejčastější setkávání s krásnou literaturou stalo samozřejmým a obohacujícím prvkem jejich života. V tom všem jim může pomoci i účast na volitelných seminářích. Sextám nabízíme Tvůrčí psaní, septimám a 3. ročníku velmi populární Kulturu mluveného projevu. Především na přípravu k maturitě je zaměřený Seminář z českého jazyka a literatury a seminář Literatura a film po roce 1945, které realizujeme v oktávách a 4. ročníku.

Informace o podobě maturitní zkoušky - státní i profilové naleznete v sekci Maturita.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)