Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Fyzika

Fyzika tvoří významný základ všech přírodních a technických věd. Studenti naší školy  po absolvování studia  jsou schopni zvládnout vysvětlení běžných fyzikálních jevů z přírody i z praktického života. Zároveň jsou i teoreticky připraveni k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů na vysokých školách.

Ve víceletém studiu je fyzika vyučována do septimy, ve čtyřletém studiu do 3. ročníku. Učební osnovy jsou společné pro 1. ročník čtyřletého a kvintu víceletého gymnázia, resp. pro 2. ročník čtyřletého a sextu víceletého gymnázia a pro 3. ročník čtyřletého a septimu víceletého gymnázia.

Časová dotace je 2 hodiny týdně po celou dobu studia. Od kvinty, resp. 1. ročníku jsou navíc zařazena laboratorní cvičení s dotací ¼ týdně, tedy jedno dvouhodinové laboratorní cvičení každých 8 týdnů. V primě a tercii je jedna hodina realizována s celou třídou a ve druhé hodině jsou žáci  rozděleni na dvě skupiny.

Studenti vyššího gymnázia si mohou znalosti z fyziky dále rozšiřovat v pravidelně vypisovaných seminářích. V oktávě (4. ročník ) mohou k přípravě na maturitu využít tzv. volitelného předmětu Fyzika.

Naši vyučující fyziky jsou plněni aprobovaní, všichni absolvovali svá studia na MFF UK.

Fyzika se převážně vyučuje ve dvou  odborných učebnách, které jsou vybaveny dataprojektory. Jsme poměrně dobře vybaveni pomůckami pro demonstrační i frontální pokusy, snažíme se fyzikální sbírku neustále rozšiřovat.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)