Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Německý jazyk

Německý jazyk  se vyučuje ve všech třech cyklech našeho gymnázia. V osmiletém sekunda – oktáva,  v šestiletém tercie – oktáva a ve čtyřletém ve všech ročnících. V každém ročníku po 3 hodinách, v prvním až třetím ročníku vyššího gymnázia po čtyřech hodinách týdně. V předposledním a maturitním ročníku si mohou žáci podle zájmu zvolit  konverzační seminář nebo seminář zaměřený na reálie německy mluvících zemí. Po ukončení studia by měli žáci dosáhnout úrovně B1 až B2 evropského referenčního rámce.

 

Používáme  nově řadu učebnic Direkt interaktiv 1 - 2, dobíhá řada učebnic Direkt neu 2 -3

 

Výukové metody podporují zejména mluvený projev a komunikativní dovednosti. Zapojením moderních médií do výuky se snažíme žákům výuku zpestřit a motivovat je. Na škole působí aprobovaní učitelé a rodilý mluvčí. Nedílnou součástí výuky je i práce na rozmanitých projektech. Studenti se úspěšně zúčastňují různých konverzačních soutěží, např. Deutscholympiade nebo Jugend debattiert.

Naše škola má navázanou spolupráci s gymnáziem Am Thie v německém Blankenburku, kam vybraní studenti většinou předposledního ročníku mohou jet na dvouměsíční stáž s ubytováním v německé rodině. V září 2017 byla podepsána smlouva o partnerství obou škol, která potvrzuje pravidelnu spolupráci na různých projektech a pořádání společných akcí

.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)