Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Společenské vědy

Předmět občanská výchova je vyučován na nižším gymnáziu jednu hodinu týdně. Hlavním cílem výuky je především napomoci  osobnostnímu  a sociálnímu   rozvoji žáka, seznámit ho se základními hodnotami a fungováním demokratického státu v evropských i globálních souvislostech. Žák se seznamuje  s elementárními poznatky společenskovědních oborů jako je sociologie, politologie, psychologie, ekonomie a právo.

Na vyšším gymnáziu jsou studenti postupně v rámci předmětu  společenské vědy uváděni do problematiky a metod  politologie, teorie státu a práva, ekonomie, sociologie, psychologie, filosofie a etiky. V prvním a druhém ročníku vyššího gymnázia je předmět vyučován jednu hodinu týdně, ve třetím a čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně. Nejen základní učivo si mohou studenti rozšířit prostřednictvím pestré nabídky volitelných seminářů.

Výuku dále doprovází řada akcí, které korespondují s probíranými tématy. U nižších ročníků se jedná zejména o besedy (drogová problematika…), exkurze (Terezín, Parlament ČR…). Nedílnou součástí výuky na nižším gymnáziu jsou projekty, vytvářené a prezentované přímo žáky. Na vyšším stupni se navazuje v exkurzích (Osvětim…), akcích spojených s porozuměním fungování právního řádu (inscenované soudní přelíčení) apod. Na vyšším stupni též studenti i škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, o. p. s. Tato spolupráce převážně probíhá pořádáním programu Jeden svět na školách, jehož součástí je promítání filmů  o problémech současného světa spojených s besedou.

Vše by mělo přispět studentům k úspěšnému absolvování studia, zakončené popřípadě právě maturitou ze společenských věd a posléze k hladkému přechodu na vysoké školy humanitního a společenskovědního zaměření.


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)