Přípravné kurzy

Obecné informace

  • přípravné kurzy k přijímacím zkouškám probíhají v předmětech český jazyk a matematika, a to pro všechny typy studia, tj. 4leté, 6leté i 8leté a v předmětu anglický jazyk, pouze pro 8leté a 6leté studium
  • kurzy se konají v prostorách Gymnázia Voděradská podle stanoveného rozpisu (bude zveřejněn při zahájení kurzů)
  • celková délka kurzů je 10 vyučovacích hodin (pro předměty matematika a český jazyk) a 5 vyučovacích hodin (anglický jazyk)
  • přihlášku bude možné získat na dni otevřených dveří nebo na webových stránkách školy (viz příloha)
  • kurzovné činí 1 000,- Kč za každý předmět (matematika a český jazyk) a 500,- Kč (anglický jazyk) - platba probíhá        v určených dnech v sekretariátu školy
  • účastníci kurzů si přinesou přezůvky, na český jazyk, matematiku a anglický jazyk sešity, psací potřeby a na matematiku navíc i rýsovací pomůcky

 

předmět

matematika a český jazyk

anglický jazyk

studium

 8leté, 6leté a 4leté studium

8leté studium

6leté studium

den

středa

pátek

úterý

pondělí

úterý

úterý

začátek

14:30

14:30

14:30

15:20

14:30

14:30

15:20

 

 

 

termíny

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 1.

17. 1.

Sk. A  28.1.

Sk.B 28.1.

27.1.

 Sk.A 21.1.

 Sk.B 21.1.

29. 1.

24. 1.

11.2.

11.2.

10.2.

4. 2.

4. 2.

5. 2.

7.2.

10.3.

10.3.

9.3.

18.2.

18.2.

12. 2.

14.2.

24.3.

24.3.

23.3.

17. 3.

17. 3.

4.3.

21.2.

7.4.

7.4.

6.4.

31.3.

31.3.

11.3.

6.3.

středa

-

-

-

18.3.

13.3.

Sk. A  29.1.

Sk. B 29.1.

-

-

-

25.3.

20.3.

12.2.

12.2.

-

-

-

1.4.

27.3.

11.3.

11.3.

-

-

-

8.4.

3.4.

25.3.

25.3.

-

-

-

 

-

-

8.4.

8.4.

-

-

-

kurzovné

1.000,-Kč za každý předmět

 

500,-Kč za kurz AJ

Místa v kurzech:

AJ všechny skupiny po 25.
4leté středa ČJ od 14,30 25 míst, M od 15,20 25 míst.
4leté pátek M od 14,30 25 míst, ČJ od 15,20 25 míst.
6leté středa ČJ od 14,30 25 míst, M od 15,20 25 míst.
6leté pátek M od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst, ČJ od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst.
8leté středa M od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst, ČJ od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst.
8leté pátek M od 14,30 50 míst, od 15,20 50 míst, ČJ od 14,30 50 míst, od 15,20 50 míst.
Již plně obsazené kurzy:
8leté studium - AJ v úterý od 14:30 a 15:20.

 

Přihlášku do přípravných kurzů je možno zaslat poštou, e-mailem (info@gymvod.cz) nebo předat na Dnu otevřených dveří dne 4. 12. 2019, nejpozději však do 7. 1. 2020.

 

Úhrada kurzů: 6. 1. a  8. 1. 2020 od 9.00 - 13.00 a 14:00 - 15.00 hod. nebo 7. 1. 2020 od 9.00 - 13.00 a od 14.00 - 17.00 hod.

 

 Zaplacené kurzovné se nevrací.

 

 Zápis po 7. 1. 2020 pouze po telefonické dohodě – p. Hedvika Berková, tel. 274 813 571 

 

Osmileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (199.5 kB)

Šestileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (199.61 kB)

Čtyřleté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (195.72 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - osmileté, šestileté a čtyřleté studium (M a ČJ).pdf (257.59 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - osmileté studium (anglický jazyk).pdf (189.9 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - šestileté studium (anglický jazyk).pdf (257.39 kB)