Přípravné kurzy

Obecné informace

  • přípravné kurzy k přijímacím zkouškám probíhají v předmětech český jazyk a matematika, a to pro všechny typy studia, tj. 4-leté, 6-leté i 8-leté a v předmětu anglický jazyk, pouze pro 8-leté a 6-leté studium
  • kurzy se konají v prostorách Gymnázia Voděradská podle stanoveného rozpisu (bude zveřejněn při zahájení kurzů)
  • celková délka kurzů je 10 vyučovacích hodin (pro předměty matematika a český jazyk) a 5 vyučovacích hodin (anglický jazyk)
  • přihlášku bude možné získat na dni otevřených dveří nebo na webových stránkách školy (viz příloha)
  • kurzovné činí 1 000,- Kč za každý předmět (matematika a český jazyk) a 500,- Kč (anglický jazyk) - platba probíhá        v určených dnech v sekretariátu školy
  • účastníci kurzů si přinesou přezůvky, na český jazyk, matematiku a anglický jazyk sešity, psací potřeby a na matematiku navíc i rýsovací pomůcky
  • příhlášení na přípravné kurzy je možné od 1. 11. 2018

 

předmět

matematika a český jazyk

anglický jazyk

studium

 8leté, 6leté a 4leté studium

 8leté studium

6leté studium

den

středa

pátek

úterý

pondělí

úterý

začátek

14:30

14:30

14:30

15:20

14:30

14:30

 

 

 

termíny

 

 

 

 

 

 

 

16. 1.

11. 1.

Sk. A         22. 1.

Sk. B        22. 1.

28. 1.

22. 1.

30. 1.

18. 1.

5.2.

5.2.

25. 2.

5. 2.

6. 2.

25. 1.

5.3.

5.3.

11. 3.

5. 3.

13. 2.

15. 2.

19. 3.

19. 3.

25. 3.

19. 3.

27. 2.

1. 3.

2. 4.

2. 4.

8. 4.

2. 4.

6. 3.

8. 3.

Sk. C         29. 1.

Sk. D        29. 1.

-

-

13. 3.

15. 3.

12.2.

12.2.

-

-

20. 3.

22. 3.

12.3.

12.3. 

-

-

27. 3.

29. 3.

26.3.

26.3.

-

-

3. 4.

5. 4.

9.4.

9.4. 

-

-

kurzovné

1.000,-Kč za každý předmět

500,-Kč za kurz AJ

Místa v kurzech:

AJ všechny skupiny po 25.
4leté středa M od 14,30 25 míst, ČJ od 15,20 25 míst.
4leté pátek M od 15,20 25 míst, ČJ od 14,30 25 míst.
6leté středa M od 14,30 25 míst, ČJ od 15,20 25 míst.
6leté pátek M od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst, ČJ od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst.
8leté středa M od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst, ČJ od 14,30 25 míst, od 15,20 25 míst.
8leté pátek M od 14,30 50 míst, od 15,20 50 míst, ČJ od 14,30 50 míst, od 15,20 50 míst.
 
 

Přihlášku do přípravných kurzů je možno zaslat poštou, e-mailem (info@gymvod.cz) nebo předat na Dnu otevřených dveří dne 28. 11. 2018, nejpozději však do 7. 1. 2019.

 

Úhrada kurzů: 3. 1. a  4. 1. 2019 od 9.00 - 13.00 a 14:00 - 15.00 hod. nebo 7. 1. 2019 od 9.00 - 13.00 a od 14.00 - 17.00 hod.

 

 Zaplacené kurzovné se nevrací.

 

 Zápis po 7. 1. 2019 pouze po telefonické dohodě – p. Hedvika Berková, tel. 274 813 571 

 

Osmileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (199.73 kB)

Šestileté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (198.17 kB)

Čtyřleté studium - informace pro účastníky přípravných kurzů.pdf (195.67 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - osmileté, šestileté a čtyřleté studium (M a ČJ).pdf (256.96 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - osmileté studium (anglický jazyk).pdf (186.31 kB)

Přihláška do přípravných kurzů - šestileté studium (anglický jazyk).pdf (251.86 kB)