Mgr. Miroslava Verešová

Vážení rodiče, zákonní zástupci, pedagogové a milí studenti,

 

jmenuji se Miroslava Verešová a na Gymnáziu Voděradská pracuji od 1. května 2016. Práce psychologa zahrnuje pomoc nejen žákům, ale i jejich rodičům a pedagogům. Podílím se na tvorbě pozitivní a bezpečné školní atmosféry. Má práce je velmi komplexní, a proto bych Vás s ní chtěla blíže seznámit.

 

Co je tedy v krátkosti náplní práce školního psychologa?

 • depistáž specifických poruch učení žáků
 • depistáž nadaných dětí
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • screening, ankety, dotazníky ve škole 
 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • spolupráce při kariérovém poradenství u žáků
 • techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • skupinová práce s žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí 
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • účast na pracovních poradách školy
 • besedy, prezentační a informační činnost

 

Při zahájení individuální práce se studentem je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců. S veškerými osobními údaji studenta je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Samozřejmostí je mlčenlivost, řídím se Etickým kodexem školních psychologů.

 

Můžete se na mne obrátit v těchto konzultačních hodinách:

Pondělí                      09:00 – 16:00

Úterý                          08:00 – 14:00

Středa                        08:00 – 15:00

Čtvrtek                       14:00 – 16:00

Pátek                           09:00 – 14:00

Konzultace si, prosím, domluvte vždy předem na e-mailové adrese veresova@gymvod.cz nebo telefonicky na čísle 274 027 035. V průběhu dne se pohybuji vždy po celé škole, proto je lepší schůzku domluvit dopředu, abych se Vám mohla plně věnovat.

 

Nově se také můžete online objednávat po kliknutí na tlačítko (po objednání vyčkejte prosím na potvrzení rezervace):