Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

2. 5. 2023


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají v pondělí 17. dubna a v úterý 18. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 3. 5. 2023).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023.

 Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 17. 4. 2023, nebo 18. 4. 2023.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

  

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14. dubna 2023.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 3. 5. 2023).

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023.

Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1?lang=1&ref=m&source=email.

Přihlášku lze odevzdat ve studovně gymnázia v 1. patře.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 13. 4. 2023, nebo 14. 4. 2023.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

  • 2 třídy osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 3. 5. 2023).

Nahlížení do spisů bude umožněno 28. 4. 2023 od 14:00 do 17:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2023

Den

Datum

Od - do

Od - do

St - Pá

1. 2. - 3. 2.

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

    

Út

St

7. 2. 

8. 2.

9.00 - 12.00

-

-

12.00 - 15.00

              

Po - Pá

13. 2. - 17. 2.

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

St

15. 2.

7.30 - 12.00

13.00 - 16.00

   

Po - Pá

20. 2. - 24. 2.

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00

St

22. 2.

7.30 - 12.00

13.00 - 16.00

    

Po - St

27. 2. - 1. 3.

7.30 - 12.00

13.00 - 15.00


P
řihláška ke studiu

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka). Pokud datovou schránku jako fyzické osoby mají, je nutné, aby listiny, které jsou přílohou byly u elektronického podání ve formě konverze.
Dále žádáme zákonné zástupce uchazečů, aby listy přihlášky nepodávali jednotlivě, ale sešité dohromady.

Odvolání

V příloze naleznete vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu.

Přihláška_22_23.pdf (141.1 kB)

Přihláška_22_23.xlsx (28.19 kB)

Vysvětlivky k přihláškám-1 (1).pdf (270 kB)

Přihláška ke vzdělávání - datová schránka.pdf (509.85 kB)

Odvolání - vzor.docx (23.39 kB)


englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)