Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

13. 3. 2018


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK  2018/2019


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají v pátek 13. dubna a v úterý 17. dubna 2018.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2018).

Termín pro podání přihlášky je 1. březen 2018.

 Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 8 do 15 hodin.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 13. 4. 2018, nebo 17. 4. 2018.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

 

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají ve čtvrtek 12. dubna a v pondělí 16. dubna 2018.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2018).

Termín pro podání přihlášky je 1. březen 2018.

Na základě rozhodnutí MŠMT může škola přijímat pouze nově stanovený tiskopis přihlášek (viz příloha). Tiskopis přihlášky je dále k dispozici na základní škole, na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html nebo http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

Přihlášku lze odevzdat na sekretariátu gymnázia v pracovních dnech od 8 do 15 hodin.

Termín přijímací zkoušky vyplní na přihlášce zákonný zástupce žáka - 12. 4. 2018, nebo 16. 4. 2018.

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

Výstupní hodnocení není nutné.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

  • 2 třídy osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/81
  • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
  • 1 třída čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na webových stránkách školy a před budovou školy (nejpozději 2. 5. 2018).

Nahlížení do spisů bude umožněno 27. 4. 2018 od 14:00 do 17:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek ke studiu 2018

 

1.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
2.2. zavřeno
5.2. - 8.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
9.2. 11.00 - 16.15
12.2. - 16.2. 8.00 - 14.00
19.2. - 22.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00
23.2. 7.30 - 13.00 13.30 - 16.15
26.2. - 1.3. 7.30 - 13.00 13.30 - 15.00

 Přihláška ke studiu – datová schránka

Žádáme zákonné zástupce uchazečů o studium, aby do kolonky určené pro doručování písemností z přijímacího řízení mimo vlastní adresu uvedli, zda mají nebo nemají jako fyzické osoby datovou schránku (viz Přihláška ke studiu - datová schránka).

 

 

Přihláška ke studiu 2017-2018.pdf (178.49 kB)

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek-2017-18.pdf (428.16 kB)

Přihláška ke studiu - datová schránka.pdf (509.85 kB)