Logo GVGymnázium, Praha 10
Voděradská 2
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol

Termín podání přihlášek, termíny přijímací zkoušky

9. 2. 2024


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Šestileté a osmileté studium

Přijímací zkoušky se konají v úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna 2024.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. 5. 2024.

Termín pro podání přihlášky je do 20. února 2024. V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.

 Přihláška se podává třemi způsoby:

1) zadáním potřebných údajů a dokumentů do DIPSY na základě prokázání totožnosti prostředkem pro elektronickou identifikaci (přihláška se doručí všem školám, na něž se uchazeč hlásí, automaticky),

2) výpisem z DIPSY bez prokázání totožnosti prostředkem pro elektronickou identifikaci (výpis s originálním podpisem doručí zákonný zástupce do všech škol, do kterých se uchazeč hlásí),

3) na tiskopisu MŠMT (tiskopis s originálními podpisy doručí zákonný zástupce do všech škol, do kterých se uchazeč hlásí).

Podání přihlášky podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.

Přílohy k přihlášce:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (školou potvrzené hodnocení za 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku v případě 8letého studia, 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku v případě 6letého studia)).
 • Aktuální doporučení ze školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologické poradna) v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – musí být uvedena podpůrná opatření pro nezbytné přizpůsobení přijímacího řízení, musí být informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení (osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení, je-li potřeba).
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince (doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem).
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (písemná žádost zákonného zástupce o prominutí písemného testu z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR).
 • Olympiády a předmětové soutěže (originál nebo ověřená kopie umístění uchazeče na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce – platí pouze pro uchazeče 6letého studia).

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

 

Čtyřleté studium

Přijímací zkoušky se konají v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna 2024.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. 5. 2024.

Termín pro podání přihlášky je do 20. února 2024. V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024.

Přihláška se podává třemi způsoby:

1) zadáním potřebných údajů a dokumentů do DIPSY na základě prokázání totožnosti prostředkem pro elektronickou identifikaci (přihláška se doručí všem školám, na něž se uchazeč hlásí, automaticky),

2) výpisem z DIPSY bez prokázání totožnosti prostředkem pro elektronickou identifikaci (výpis s originálním podpisem doručí zákonný zástupce do všech škol, do kterých se uchazeč hlásí),

3) na tiskopisu MŠMT (tiskopis s originálními podpisy doručí zákonný zástupce do všech škol, do kterých se uchazeč hlásí).

Podání přihlášky podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference.

Přílohy k přihlášce:

 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (školou potvrzené hodnocení za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
 • Aktuální doporučení ze školského poradenského zařízení (speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologické poradna) v případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – musí být uvedena podpůrná opatření pro nezbytné přizpůsobení přijímacího řízení, musí být informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče.
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení (osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení, je-li potřeba).
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince (doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem).
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka (písemná žádost zákonného zástupce o prominutí písemného testu z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR).
 • Olympiády a předmětové soutěže (originál nebo ověřená kopie umístění uchazeče na 1. – 3. místě v obvodním kole předmětových olympiád nebo konverzačních soutěžích v cizích jazycích v letošním školním roce).

Na přihlášce nepožadujeme lékařské potvrzení, pokud žák nemá ZPS.

 

Další informace k průběhu a podmínkám konání jednotného přijímacího řízení naleznete na www.cermat.cz a www.msmt.cz.

 

Předpokládaný počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého studia pro žáky z 5. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/81
 • 1 třída šestiletého studia pro žáky ze 7. tříd ZŠ – 30 žáků, studijní obor 79-41-K/61
 • 2 třídy čtyřletého studia pro žáky z 9. tříd ZŠ – 60 žáků, studijní obor 79-41-K/41

 

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. 5. 2024.

Nahlížení do spisů bude umožněno 9. 5. od 14:00 do 16:00, 10. 5. a 13. 5. od 7:30 do 10:00.


Úřední hodiny pro přijímání přihlášek 2024
       
       
Den Datum Od - do Od - do 
Čt - Pá 8.2. - 9.2. 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
       
Po - Pá 12.2. - 16.2. 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
St 14.2. 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
     
Po - Út 19.2. - 20.2. 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
englishdeutschfrançaisпо-русскиespanol
OPPA, Praha, EU
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies)