Nepřihlášen

1. Obecná biologie, genetika, evoluce

Růžička Vít

Kapitola obsahuje několik textů a prezentací z obecné biologie, genetiky a evoluční biologie.

Pokračování »

2. Prokaryotní organismy

Růžička Vít

Nabízím výběr článků a dalších materiálů o prokaryotních organismech z různých webových stránek (převážně ze stránek časopisu Vesmír a z www.osel.cz). V příloze je přehledná tabulka shrnující základní informace o prokaryotních organismech a prezentace o bakteriích rozdělená na několik částí a o organismech skupiny Archaea.

Pokračování »

3. Botanika

Růžička Vít

Materiály k opakování a doplnění výuky botaniky

Pokračování »

4. Fyziologie rostlin

Růžička Vít

Kapitola věnovaná fyziologii rostlin. Začátek kapitoly obsahuje prezentace k výuce, v další části jsou články a zajímavosti k různým tématům z fyziologie rostlin.

Pokračování »

5. Houby

Růžička Vít

Kapitola věnovaná biologii hub (Fungi)

Pokračování »

6. Zoologie

Růžička Vít

Na první straně najdete několik textů a prezentací ze systému a fyziologie živočichů.

Na dalších stránkách jsou odkazy na několik článků a dalších materiálů, které jsou veřejně dostupné na internetu (např. na www stránkách časopisu Vesmír a na serveru www.osel.cz).

Pokračování »

7. Ekologie

Růžička Vít

Výběr textů věnovaných ekologii a ochraně přírody.

Pokračování »

8. Biologie člověka

Růžička Vít

Kapitola je určena pro doplnění výuky biologie člověka na vyšším gymnáziu (sexta, 3. ročník) a pro opakování k maturitě, v omezené míře je využitelná i pro studenty tercií.

Pokračování »

9. Mozek, řízení lidského organismu

Růžička Vít

První strana obsahuje odkazy na různé texty týkající se mozku, řízení lidského organismu, nemocí a poruch a příbuzných témat. Některé z nich jsou odborné nebo populární články, jiné mají spíš charakter eseje nebo příběhu.

Na druhé straně jsou ke stažení prezentace o mozku a nervové soustavě člověka.

Pokračování »

10. Etologie

Růžička Vít

Kapitola věnovaná etologii.

První strana obsahuje odkazy na několik článků, které jsou veřejně dostupné na www stránkách časopisu Vesmír a na serveru www.osel.cz. Na druhé straně jsou ukázky zvukových projevů několika druhů ptáků a obojživelníků.

Pokračování »

11. Maturitní opakování

Růžička Vít

Kapitola určená pro maturanty, obsahuje ukázkové zadání a řešení školního opakovacího testu a podrobná maturitní témata pro profilovou (školní) část maturity.

Pokračování »