Uživatelská dokumentace

1. Úvod

Tato uživatelská dokumentace popisuje vzdělávací portál, všechny jeho vlastnosti, parametry, způsoby používání a procesy v něm fungující. Příručka je určena administrátorům a lektorům kurzů. Pro studenty je vhodné zpracovat samostatný návod (výtah), který se soustředí na činnosti, které jsou pro ně nezbytné (a často se mohou lišit kurz od kurzu).

Terminologie

Základní samostatnou jednotkou vzdělávacího portálu je kurz, popř. téma. Mezi kurzy a tématy není funkční rozdíl, jde o způsob definivání. Přesto lze vhodnou změnou parametrů rozdíl učinit, zejména z hlediska přístupnosti obsahu kurzů členům a nečlenům kurzu/tématu.

2. Registrace uživatelů

Uživatelské účty

Pro plnohodnotnou práci ve vzdělávacím portálu je nezbytné mít svůj vlastní uživatelský účet, se kterým se do vzdělávacího portálu budeme přihlašovat. Tzn. používat dvojici jméno-heslo. Můžeme je mít k dispozici již z používání administrace k www stránkám, popř. z dřívější administrace. Pokud účet zatím nemáme (a bude se týkat všech studentů), je potřeba provést registraci uživatelského účtu.

Registrační formulář

K tomu slouží odkaz Registrace v horní části okna, ten nás přesměruje na registrační formulář. V něm je sada polí k vyplnění, většina z nich je povinná. Přihlašovací jméno (login) je identifikátor, pod kterým se budeme přihlašovat. Vhodné je používat své příjmení bez diakritiky, např. novak, popř. připojit za příjmení ještě první písmeno svého křestního jména, tj. novakj. Login musí být jedinečný - v případě, že takový uživatel v systému již existuje, systém na tuto skutečnost po odeslání formuláře upozorní a nabídne změnu. Kromě dalších uvedených údajů (vaše celé jméno, heslo, účel registrace, telefonní číslo) je potřeba zadat správně e-mailovou adresu. Na ní pak bude probíhat komunikace a zasílání zpráv ze vzdělávacího portálu.

Po odeslání registračního formuláře a jeho úspěšném zpracování je možné se do vzdělávacího portálu přihlásit, vybírat si z nabídky kurzů a žádat o členství. K odhlášení slouží stejnojmenné tlačítko vpravo nahoře.

Profil uživatele

Heslo, které si nastavíme v registraci, si lze kdykoli později změnit. Použijeme k tomu tlačítko Profil v pravé horní části obrazovky, které zobrazí profil uživatele - formulář ke změně hesla. Změněné heslo začne platit pro příští přihlášení.

Zapomenuté heslo

Pokud nastane situace, že zapomeneme své heslo (případně i přihlašovací login), pak se nemusíme registrovat znovu (to ani není doporučeno). Stačí si pamatovat e-mailovou adresu, pod kterou jsme se do vzdělávacího portálu registrovali. V pravém horním rohu nad přihlašovacími políčky je umístěno tlačítko Zapomenuté heslo. To slouží k zobrazení formuláře, ve kterém vyplníme e-mailovou adresu a po odeslání obdržíme do e-mailové schránky původní login a k němu nově vygenerované heslo. To si pak můžeme později změnit v Profilu uživatele.

3. Úvodní strana - přehled kurzů

Úvodní strana, zprávy

Úvodní strana http://vp.gymvod.cz je kompaktní vstupní branou ke všem dostupným kurzům ve vzdělávacím portálu. V levé části se zobrazují přehledy kurzů a témat, v pravé části pak (jsme-li přihlášeni) agregované zprávy ze všech kurzů, jichž jsme členy - po kliknutí na zprávu je možné přejit do jejího detailu, popř. přímo do kurzu, jehož se informace týká.

Veřejné kurzy a nabídka

Vraťme se k levé části Úvodní strany - přehledu kurzů. Bez přihlášení se zobrazují pouze dvě záložky, Veřejné a Nabídka. Veřejné - představuje seznam kurzů/témat, které jsou dostupné bez nutnosti žádostí a členství. Nabídka - jedná se o otevřené kurzy k registraci, tj. je možné zažádat o členství a počkat na jeho schválení pro plný přístup. V nabídce jsou kurzy rozděleny na Nové kurzy a Standardní kurzy.

Moje kurzy

Pokud jsme do vzdělávacího portálu přihlášeni pod svým jménem a heslem, k uvedeným dvěma záložkám přibude vždy (výchozí) záložka Moje. Ta v přehledné formě sdružuje moje kurzy - Aktuální kurzy, jichž jsme aktivním členem, dále kurzy, u kterých čekáme na schválení členství (Moje čekající kurzy) a konečně Moje minulé kurzy (kurzy, které jsou již uzavřené). Poznámka - pokud naši žádost o členství administrátor nebo lektor zamítne, tak kurz ze seznamu Moje čekající kurzy "bez náhrady zmizí".

Přepínaní mezi kurzy a úvodní stranou

Kliknutím na název kurzu přejdeme ze záložek Veřejné a Nabídka do Info o kurzu daného kurzu. V případě přechodu ze záložky Moje se již přímo dostaneme do sekce Zprávy v kurzu.

Úvodní stranu můžeme kdykoli využít pro přepnutí do jiného kurzu (na Úvodní stranu se přemístíme kdykoli prostřednictvím kliknutí na logo vzdělávacího portálu).

Vzdělávací portál disponuje i rychlým přepínáním mezi Mými kurzy a to přes rozbalovátko v pravém horním rohu (jsme-li v libovolném konkrétním kurzu).

4. Definice kurzů

Definice kurzů (zakládání, úprava parametrů a rušení) se provádí mimo prostředí vzdělávacího portálu a to v administraci (společné i pro www stránky), záložka Kurzy, sekce Kurzy. Kromě zmíněného rozlišení kurz/téma je nutné především kurz pojmenovat (název) a volitelně dopsat krátký a dlouhý popis kurzu (je to textová informace, která uchazečům a studentům slouží k zorientování ve výběru kurzů). Popisnou informací je i datum trvání kurzu od-do, spolu s ním je dobré kurz zařadit do Roku kurzu (definovaný číselník). Kurz je také možné přiřadit do některé z kategorií kurzů.

Klíčovým parametrem kurzu je jeho přístupnost. Z tohoto pohledu jsou definovány tři základní přístupy:

 • Registrovaný otevřený
 • Registrovaný uzavřený
 • Veřejný

Registrovaný otevřený kurz vyžaduje pro přístup k jeho obsahu (a aktivní účast v něm) žádost ze strany zájemce a schválení členství ze strany lektora kurzu (viz kapitola Info o kurzu). Bez potvrzeného členství (v jakékoli roli) nelze části kurzu zobrazit a pracovat s nimi.

Registrovaný uzavřený kurz je vlastnostmi přístupu shodný s registrovaným otevřeným, kurz už však neumožňuje příjem dalších žádostí o členství. Na tuto vlastnost doporučuji přepnout po "rozeběhnutí" kurzu.

Veřejný kurz je kurzem (případně se zde hodí nastavit příznak jako téma), který pro přístup k obsahu nevyžaduje členství (tedy schválení po předchozí žádosti). Volně dostupné jsou tak výukové materiály, zadání prací, odevzdání prací (u nichž to lektor určí), knihovny souborů a diskuzní fórum. Všechny tyto části jsou bez členství dostupné pouze pro čtení (nelze tedy data vkládat, to mohou pouze studenti-registrovaní členové) a rovněž není přístup k privátním datům (soukromé konzultace s lektory, privátní knihovny členů atd.)

Stav kurzu slouží k určení, zda je kurz Aktivní, Blokovaný (kurz se nikde nezobrazuje, možné využít i ve fázi příprav), případně Minulý (vhodné pro oddělení kurzů v seznamech, které jsou již uzavřeny, ale může být prospěšné se k nim vracet - pro lektory i studenty).

Posledním nezbytným parametrem definice kurzu je Administrátor kurzu (výběrem z číselníku). Je to uživatel, který je jakýmsi garantem běhu kurzu a současně "prvním lektorem", který může s kurzem pracovat a který může schvalovat další členy kurzu (nejen studenty, ale i další lektory či pozorovatele). Administrátora kurzu je možné kdykoli změnit, stejně tak i libovolné v této kapitole popsané atributy.

5. Info o kurzu

Info o kurzu je první záložkou, která je dostupná u každého kurzu, a to bez ohledu na typ kurzu a nastavení otevřenosti a nutného členství. Na tuto záložku se automaticky dostaneme z Úvodní strany (přehledu kurzů) ze záložek Veřejné či Nabídka (zpravidla i tak zjišťujeme, co nám může kurz přinést, pokud bychom se chtěli stát jeho členy). Info o kurzu v přehledné formě shrnuje informace, které specifikoval administrátor vzdělávacího portálu (viz Definice kurzu). Prostředníctvím této záložky můžeme zažádat o členství v kurzu, viz Členství v kurzech.

6. Členství v kurzech

Jak získat členství

Prvního člena kurzu, administrátora kurzu, jako jediného shora, určuje vrchní administrátor vzdělávacího portálu, který kurzy zakládá, upravuje a maže (viz Definice kurzů). Všichni ostatní účastnici se o členství hlásí zdola sami svou iniciativou a to prostřednictvím žádostí. Žádosti jsou k dispozici ve formě odkazu/tlačítka na záložce Info o kurzu a to v každém kurzu, který to umožňuje (aktivní, registrovaný otevřený).

Po podání žádosti se v téže záložce ve spodní části zobrazuje její stav, spolu s časem operace. Jakmile je žádost zpracována administrátorem či lektorem kurzu, přejde stav žádosti do Schváleno nebo Odmitnuto.

Spolu se schválením členství vám lektor kurzu současně přidělí i roli, v rámci níž budete v kurzu vystupovat (lektor, student, pozorovatel) - zobrazuje se v řádku Moje role. V případě odmítnutí žádosti o členství o něj můžete žádat znovu. V případě změny vašeho stanoviska je možné svou žádost o členství zrušit/stornovat.

Správa členství - pro lektory

Spolu s tím, jak přibývají jednotlivé žádosti o členství v daném kurzu, se současně plní i obsah poslední záložky Členové. Ta je rozdělena shora dolů na čtyři sekce (související s rolemi v kurzu, viz Role v kurzu):

 • Lektoři
 • Studenti
 • Pozorovatelé
 • Žadatelé

Seznam uživatelů z prvních tří sekcí je dostupný všem přihlášeným uživatelům, nicméně pouze lektoři a administrátor kurzu mohou seznam upravovat. A to kliknutím na daného uživatele - tím se v pravé části zobrazí dialogové okno, ve kterem je možné upravit parametry členství:

 • Stav - varianty Aktivní, Blokovaný
 • Žádost - varianty Čeká, Přiděleno, Zamítnuto
 • Přístup - varianty Lektor, Student, Pozorovatel

Žádosti o členství představují kombinaci Aktivní, Čeká, Student. Nejběžnějším případem je tedy schválit členství v podobě studenta, stačí tedy v dialogu přepnout žádost z Čeká do Přiděleno a dát tlačítko Uložit. Tím se z uchazeče stal student kurzu, což se ihned projeví v seznamu členů. Postup opakujeme pro všechny žádosti, můžeme je také odmítat nebo měnit role-přístupy na Lektora či Pozorovatele. To lze kdykoli i v budoucnu, nejen v okamžiku schvalování. Stejně tak lze měnit i stav na Blokovaný - pokud chceme člena dočasně nebo trvale blokovat v kurzu (zatím ho ale nevyřazovat).

Pokud ale chceme člena kurzu zcela vyřadit, slouží k tomu následující trikový postup: V dialogu uživatele zvolte kombinaci Blokovaný a Odmítnuto. Po uložení zcela zmizí ze seznamu Členové. Nicméně vyřazenému uživateli nic nebrání znovu o členství zažádat.

7. Role v kurzu

Rolí v kurzu se rozumí soubor činností, které je daný člen a uživatel oprávněn provádět. Rozlišujeme čtyři základní role:

 • Lektor - uživatel s plnými právy k činnosti v daném kurzu; rozhoduje o členech kurzu, zadává, upravuje a maže výukové materiály, zadává práce, kontroluje odevzdání, hodnotí práce, rozhoduje o jejich zveřejnění, spravuje knihovny souborů (veřejné i privátní), moderuje diskuzní fóra a privátní konzultace, zadává zprávy kurzu a odesílá je e-mailem; je-li v kurzu více lektorů, jsou si navzájem rovni a vidí si do své činnosti a práce
 • Student - má k dispozici pro čtení a prohlížení obsah kurzu spravovaný lektorem, pro zápis má k dispozici svou privátní knihovnu souborů, může odevzdávat práce, může se zapojit do diskuzního fóra (zakládat vlákna a odpovídat na příspěvky jiných členů)
 • Pozorovatel - má přístup ke všem prostředkům, které zadávají lektoři jako společný materiál pro všechny členy, vidí i do diskuzních fór kurzu, nemá přístup k žádným privátním datům členů kurzu; nemá právo zapisovat ani přispívat
 • Bez přístupu - uživatel může prohlížet pouze záložku Info o kurzu a je-li přihlášen do systému jménem a heslem, pak se mu zobrazí i seznam členů kurzů (poslední záložka - Členové).

V případě, že kurz vyžaduje registraci, platí bez členství role "Bez přístupu". Pakliže je kurz definován jako veřejný, platí automaticky pro něj (bez členství i bez přihlášení) role "Pozorovatel".

8. Zprávy

Účel zpráv

Zprávy v podobě druhé záložky slouží lektorům k informování ostatních členů o aktuálním dění v kurzu. Prostřednictvím zpráv lze zdůrazňovat např. nově zadané materiály, blížící se termín odevzdání práce atp. Zprávy tedy mohou plnit roli nástěnky kurzu. Jsou zcela v kompetenci lektorů kurzu a administrátora.

Pořizování a úprava zpráv

Zpráv lze pořizovat nekonečně mnoho a to prostřednictvím odkazu Přidat zprávu na konci jejich seznamu. Zpráva obsahuje svou hlavičku, perex (tj. anotace či začátek) a tělo zprávy. Pokud je zpráva pouze krátká, tělo zprávy nemusíme využívat a vystačíme si pouze s perexem. Zpráva automaticky získává svůj čas a datum publikace, podle kterých je zařazena do existujícího seznamu zpráv.

Pokud zprávu chceme ukrýt (blokovat), přejdeme do detailu zprávy, zvolíme Upravit a změníme stav v rozbalovátku na Blokovaný. Pokud chceme zprávu zcela odstranit, zvolíme místo Uložit tlačítko Smazat.

Odeslání na e-mail

Každou ze zadaných zpráv lze nejen přidat a zobrazit, ale také navíc nechat volitelně odeslat v podobě e-mailu. To se může hodit zejména v urgentních a naléhavých případech, kdy potřebujeme účastníky bezprostředně informovat. K tomu slouží odkaz Odeslat e-mailem, který je k dispozici v detailu každé zprávy (a jen lektorům). Zpráva se odešle vždy všem aktivním členům kurzu (tedy i sami sobě, což je kontrola). Po provedení odeslání se zapíše časové razítko operace vedle hlavičky zprávy - máme tedy zpětně informaci, že jsme už zprávu takto odeslali. Ale nebrání nám to zprávu poslat znovu, např. po úpravě.

9. Výukový materiál

Výukový materiál je základním stavebním kamenem vzdělávacího toku informací od lektorů směrem k ostatním členům (studenti, pozorovatelé) i nečlenům (v případě veřejných kurzů či témat). Na tvorbě výukového materiálu se může podílet i více lektorů.

Záložka Výuka, resp. celý výukový materiál kurzu, se může skládat z jednotlivých kapitol, kterých může být nekonečně mnoho. Navíc každá kapitola může obsahovat více stránek. Jedná se tak o dvouúrovňovou stavbu a architekturu, která umožňuje držet stejnou linii ve všech kurzech.

Editace kapitol a stránek

Novou kapitolu přidáme odkazem Přidat kapitolu v přehledu výuky. Každá kapitola obsahuje svou hlavičku (název kapitoly) a perex (anotaci obsahu kapitoly). Každá kapitola automaticky představuje jednu stránku textového článku. V rámci kapitoly můžeme přidat další stránky pomocí Přidat stránku - rozstránkování materiálu nám umožní udržet lépe pozornost při studiu a orientaci v textu (více kratších stránek se lépe čte než jedna dlouhá). K navigaci a procházení mezi stránkami použijeme navigační tlačítka Na předchozí a Na následující stránku. Každou ze stránek samostatně přidáváme, upravujeme a mažeme. K mazání slouží tlačítko Smazat v editaci stránky, smazáním poslední existující stránky kapitoly dojde k odstranění celé kapitoly.

Při editaci stránek kapitol nezapomínejme na to, že hlavička a perex jsou společné pro všechny stránky upravované kapitoly. Stejně tak mějme na paměti, že pořadí stránek v kapitole ovlivňujeme jen přidáváním a mazáním stránek, zatímco pořadí kapitol můžeme korigovat tlačítky Nahoru a Dolů v přehledu kapitol (záložka Výuka).

Pokud máme nějakou kapitolu ve stadiu rozpracování a ještě ji nepovažujeme za vhodnou ke zveřejnění, můžeme její stav nastavit na Blokovanou - díky tomu se nezobrazí studentům a pozorovatelům kurzu.

Obrazové a souborové přílohy

Výukový materiál nemusí představovat jen text (jakkoli formátovaný), ale také obrazové a souborové přílohy. Ke každé stránce napříč kapitolami můžeme přidat libovolné množství obrázků a souborů. Poslouží nám k tomu tlačítka Přidat přílohu a Přidat obrázek - zobrazí se nám formulář pro výběr souboru na našem počítači. Volitelně dopíšeme i popis souboru/obrázku a dáme Uložit. V případě příloh se zobrazuje tabulka souborů, v případě obrázků pak jejich náhledy. Obojí je umístěno napravo od článku stránky, nejdříve náhledy obrázků a pak tabulka příloh.

Po kliknutí na náhled se nám zobrazí obrázek v plné velikosti, resp. upravené velikosti (protože při nahrávání dojde automaticky k normování na jednotnou maximální velikost). V rámci plného zobrazení můžeme přecházet mezi jednotlivými obrázky bez nutnosti se jednotlivě vracet k náhledům.

Soubory i obrázky můžeme jednotlivě mazat, příslušným přiřazeným tlačítkem. Popisy souborů a obrázků nelze dodatečně už měnit (jen smazáním a nahráním znovu). Stejně tak nelze přímo měnit pořadí, pouze smazáním a nahráním znovu (analogie u stránek kapitol).

Tip: Členění kapitol na stránky nám umožňuje tvořit krátké výstižné texty, doprovázené jedním či dvěma obrázky, případně přílohami. Lépe tak dosáhneme větší svázanosti a koordinace mezi jednotlivými prvky výukového materiálu.

10. Zadání prací

Záložka Práce, resp. jejich zadání, mohou sloužit jako kontrola pochopení a vstřebání výukového materiálu studenty. Případně mohou být nástrojem pro samostatnou a motivační práci členů kurzu.

Zadávání prací je v mnohém podobné pořizování výukového materiálu. Základním kamenem je jedno zadání práce, ke kterému se pak váží jednotlivá Odevzdání práce od studentů. V seznamu zadání prací zvolíme Přidat zadání práce a v editoru určime hlavičku (název práce), perex (anotaci v přehledu zadání prací) a konečně zadání práce v podobě delšího textu (článku). Doplníme ještě datum od-do (tedy určíme poslední termín odevzdání prácí).

Hodnocení prací

V rámci editace zadání práce rozhodneme i o způsobu hodnocení prací. Nabízí se:

 • Známka - odevzdanou práci lze oznámkovat klasickou školní stupnicí (1 až 5), případně vysokoškolskou (1 až 4), v tomto je ponechána volnost, systém neomezuje; známku můžeme doprovodit slovním vysvětlením
 • Body - odevzdanou práci lze ohodnotit body, jejichž maximální počet rovněž uvedeme (a je současně zobrazován u hlavičky zadání práce); stejně jako u známky můžeme doplnit slovním komentářem
 • Slovní - hodnocení je pouze slovní
 • Není - odevzdávané práce zůstávají bez možnosti hodnocení

Systém umožňuje, aby každá práce v rámci kurzu byla hodnocena odlišným způsobem (známkou, body, slovně či nehodnocena). Je však vhodné pro všechna zadání práce volit stejný způsob hodnocení (bodování, známka), případně rozumně kombinovat (známkování + slovní hodnocení).

Pokud je to potřeba, můžeme zadání práce (po uložení) doprovodit i souborovými přílohami (stejně jako stránky kapitol ve Výuce).

Stavy zadání práce

Pokud chceme, můžeme si zadání práce prozatím blokovat změnou jeho stavu (tento mechanismus je tedy dostupný i zde). K dispozici je ovšem více možných stavů:

 • Blokovaná - zadání práce je v přípravě, dočasně se nezobrazuje studentům
 • Aktivní - zadání práce je v plné aktivitě
 • Uzavřená - zadání práce už není aktivní, nelze odevzdávat další práce, ale lze se vracet a číst jejich obsah
 • Vyřazená - zadání práce je už kompletně vyřazené, studentům se nezobrazuje (lektorům se zařadí na konec seznamu); tuto možnost zvolíme v okamžiku, kdy nechceme práci zcela mazat (z důvodů zachování odevzdaných prací apod.)

11. Odevzdávání prací

Odevzdávání prací je druhou logickou polovinou k Zadání prací. Pokud se student rozhodne odevzdat svou práci, učiní tak v rámci detailu zadání práce, kdy zvolí tlačítko Přidat odevzdání práce. Následuje editor/formulář, kde doplní název své práce a její text. V tuto chvíli (spolu s uložením) ještě není závazný okamžik, který by nebylo možné vzít zpět. Svou práci má možnost i nadále upravovat, a také přidávat v detailu (po uložení, mimo formulář) i souborové přílohy, které mohou být součástí odevzdání práce. V okamžiku, kdy svou práci student považuje za hotovou a kompletní, může v detailu odevzdání práce (tabulka se všemi informacemi k odevzdávané práci, nejen její text a přílohy) zvolit tlačítko Odevzdat práci. V tomto kontextu proběhne změna stavu na Odevzdaná - je to signál lektorům, že se odevzdanou prací mohou zabývat a hodnotit ji. Je to rovněž i rozhodný okamžik pro posouzení, zda student práci odevzdal včas nebo ne.

Procesní stavy odevzdané práce

Existují celkem čtyři stavy, ve kterých se odevzdávaná práce může nacházet:

 • Rozpracovaná - stav, který platí při editaci odevzdávání práce studentem, je to jediný stav, ze kterého může svou práci ovlivňovat; jakmile student dá změnu stavu pomocí Odevzdat práci, je další činnost už jen v rukou lektorů
 • Odevzdaná - stav, kterým student dává najevo, že svou práci považuje za hotovou; v tomto stavu se lektoři rozhodují, zda práci při první kontrole přijmou nebo odmítnou
 • Přijatá - lektor uvedením odevzdané práce do tohoto stavu dává najevo studentovi, že po formální stránce práce vyhověla a bude se jí zabývat ve směru hodnocení
 • Odmítnutá - lektor považuje rozsah a obsah práce za nedostatečný, studentovi ji vrací

Lektoři mají z hlediska procesního zpracování více možností než studenti. Mohou totiž z libovolného stavu vrátit odevzdávanou práci do stavu Rozpracovaná - tím studentovi umožní opravu a úpravu práce (a její opakované odevzdání). Jinou možností - záleží na zvoleném postupu a případné tvrdosti - je nechat práci odmítnutou a studenta tlačit k novému odevzdání práce (a absolvování celého kolečka znovu). Systém umožňuje odevzdat více prací (iniciativě se meze nekladou).

Hodnocení odevzdaných prací

Poté, co nám student dá najevo, že svou práci považuje za odevzdanou, můžeme se ji po přijetí ujmout a ohodnotit. Podle definice ze zadání práce se může způsob hodnocení lišit. V detailu odevzdání práce v tabulce zvolíme tlačítko Upravit hodnocení a vepíšeme zpravidla známku či počet bodů a volitelně doprovodíme slovním komentářem.

Diskuze k odevzdané práci

Každá odevzdávaná práce v sobě obsahuje diskuzní vlákno, do kterého mohou přispívat autor odevzdané práce a lektoři. Mohou tak mezi sebou privátně diskutovat nad obsahem, korigovat výsledek. Iniciátorem může být libovolná ze stran, přičemž ostatní běžní uživatelé tuto komunikaci neuvidí. Diskuzi je možné vést i po odevzdání práce (jejím uzavření), dohadovat se např. nad jejím ohodnocením.

Viditelnost práce

Každá odevzdaná práce je ve výchozím stavu privátní, tj. je viditelná pouze autorovi a lektorům kurzu. Nikdo ostatní k ní nemá přístup. Pokud lektor uzná za vhodné, že by měla být přístupná i někomu dalšímu (a to v libovolném stavu a stádiu práce), může ji pomocí povelových tlačítek v detailu odevzdání práce převést do některé z následujících viditelností:

 • Privátní - výchozí viditelnost, zobrazuje se pouze autorovi a lektorům kurzu
 • Studenti - práci mohou vidět ostatní studenti, tj. ti, co rovněž odevzdávají práci; vhodné pro ukázání, jak má vypadat správná práce, popř. jako odstrašující příklad
 • Členové - práce se zobrazuje nejen studentům, ale i zbylým členům kurzu (pozorovatelé)
 • Veřejná - práce se ukazuje všem uživatelům, bez ohledu na přihlášení či registraci

Tip: Pokud chceme studentům ukázat vzor, jak má odevzdaná práce vypadat, můžeme i sami jako lektoři odevzdat práci a pak ji s pomocí přepínání viditelnosti určit k zobrazení studentům, popř. i pozorovatelům.

12. Knihovny souborů

Knihovna souborů, ačkoli může asociovat jiné objekty, ve vzdělávacím portálu představuje prosté úložiště souborů vázané na kurz. Do tohoto úložiště lze soubory nahrávat a z něho zase stahovat. V rámci kurzů ještě dochází k rozdělení na dva typy knihoven souborů:

 • Společná knihovna - jedná se o úložiště souborů, k němuž (pro čtení-stahování) mají přístup všichni členové kurzu, nahrávat do něj mohou jen lektoři a administrátor
 • Moje knihovna - každý lektor nebo student (ne tedy pozorovatel) může mít svou privátní knihovnu souborů. Do ní vidí (krom lektorů) jen on sám a může do ní i soubory nahrávat.

Možnými operacemi nad knihovnami souborů (pokud to umožňují práva) jsou:

 • Přidání souborů - tlačítko Přidat soubor vyvolá formulář, pomocí kterého vybereme soubor na našem počítači a volitelně doplníme popisem, vysvětlením (které ovšem nelze už dodatečně změnit, jen při nahrání; obejít lze stažením souboru, smazáním a znovunahráním)
 • Stažení/zobrazení souborů - u každého jednotlivého souboru
 • Smazání souborů - u každého jednotlivého souboru

Poznámka: I lektoři mají své "moje knihovny", vedle toho se jim zobrazují všechny "moje knihovny" členů kurzu, pod sebou a označené jménem, studentům tak mohou nahrávat soubory do jejich "mých knihoven" (tj. forma komunikačního kanálu), případně jakkoli korigovat její obsah.

13. Diskuzní fórum a konzultace s lektory

Diskuzní fórum slouží k aktivní a semiinteraktivní komunikaci mezi členy kurzu formou textových příspěvků. Hierarchii vzájemné výměny drží pojem vlákno, které je základní komunikační jednotkou. Každé vlákno kromě svého úvodního příspěvku může obsahovat bezpočet reakcí/příspěvků ode všech aktivních členů kurzu.

Vlákno může založit kdokoli z lektorů či studentů (tedy členové s možností zápisu) tlačítkem Založit vlákno, určit tím (coby úvodním příspěvkem) téma k diskuzi, otázku, nápad. Kdokoli pak může na příspěvek reagovat, stejně tak na příspěvek na příspěvek atd., v nekonečné řadě.

Tip: Pokud si přejeme výslovně reagovat na konkrétní příspěvek, zvolíme tlačítko Reagovat nikoli na konci výpisu vlákna, ale již u daného konkrétního příspěvku v jeho pravé části (rovněž tlačítko Reagovat). Po odeslání takto reagujícího příspěvku bude vidět vedle hlavičky reakce i "reaguje na N.", kde N je číslo příspěvku, na který jsme reagovali. Vzniká tak lepší a těsnější vazba.

Druhy diskuzí

Po vstupu na záložku Diskuze se zobrazí následující druhy diskuzí:

 • Společné diskuzní fórum - slouží ke komunikaci mezi studenty a lektory navzájem, přesně v duchu popsaném v předchozích řádcích
 • Konzultace s lektory - toto je oddělené a izolované diskuzní fórum, do něhož vidí jen autor/student a lektoři; slouží k individuální konzultaci, vysvětlení, pomoci, u které není nutné nebo ani žádoucí, aby ji viděl i někdo ostatní z kurzu; iniciátorem vlákna/příspěvků by měl být dotyčný student (a lektoři pak být reagujícími)
 • Konzultace mezi lektory - sekce vláken, která se zobrazuje pouze lektorům a slouží vzájemné výměně zkušeností, informací a porad, které stojí stranou mimo ostatní členy kurzu

Po založení nového vlákna či po reakci do existujího vlákna dojde k aktualizaci seznamu diskuzí-vláken. Ta jsou řazena podle času a data poslední činnosti, uváděn je současně i údaj o počtu příspěvků ve vláknu a také jméno autora poslední reakce.

Moderování a úpravy příspěvků

Lektoři mají možnost diskuzní fórum moderovat a usměrňovat mazáním a úpravou příspěvků či celých vláken (bez omezení). Studenti mohou své příspěvky upravovat a mazat jen v případě, že ten jejich je poslední v daném vláknu, popř. pokud ještě do jimi založeného vlákna zatím nikdo nepřispěl, tak mohou odstranit celé své vlákno.

14. Statistiky

Statistiky jsou samostatnou záložkou vzdělávacího portálu, která v sobě agreguje výsledky prací studentů. Konkrétně v pracích, které jsou buď známkovány nebo bodovány - pro oba způsoby hodnocení je zobrazena jedna samostatná tabulka. Sloupce představují zadání prací, řádky pak jednotlivé studenty kurzu. Obsah tabulky tvoří matice hodnocení v podobě známek čí bodů - na tyto údaje je možné klikat a tím přecházet přímo k odevzdání práce centrálně z jednoho místa. Tabulka je pak zprava a odspodu doplněna průměry a součty, podle kontextu významu.

Tyto statistické tabulky jsou k dispozici i studentům, zobrazuje jim však jen řádek s jejich jménem.

15. Žurnál

Žurnál je záložkou, prostředníctvím které můžeme kontrolovat činnost všech členů kurzu. Každá aktivní operace, kterou člen kurzu provede, je zapsána do interního plochého seznamu. To nám může na jednom místě poskytnout zpětně informace o skutečné činnosti uživatelů, i jako podklad pro případný audit. Žurnál je k dispozici i studentům, avšak zobrazují se jim jen informace o činnosti jich samých, plus veřejné informace o činnosti lektora.