Aktuální akce

Gymvod tvoří pro Paraple

 

 

Dne 19. 12. se v budově gymnázia koná charitativní prodej pečiva a drobných vánočních výrobků, 21. 12. pak proběhne        v Divadle U Hasičů 6. ročník vánoční dobročinné akademie. Obě akce pořádáme tradičně ve prospěch Centra Paraple.


Změna inkasních plateb stravného u sporožirových účtů ČS

Na třídních schůzkách jste byli písemnou formou obeznámeni se změnou placení obědů u sporožirových účtů ČS. Termín zpětné informace byl do 14. 12. 2018. Kdo tak ještě neučinil, urychleně, nejpozději 18. 12. oznamte vedoucí ŠJ jakou formou budete stravné platit. Informace naleznete            na webových stránkách pod záložkou jídelna.


Nabídka zahraničních zájezdů na červen 2019

Benelux.pdf (519.88 kB)

Českosaské Švýcarsko 2019.doc (1.34 MB)

Švýcarsko.doc (61 kB)


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 28. listopadu 2018 od 17:00 do 19:00 hodin.


ISIC - revalidační známky

Upozornění pro studenty, kteří si chtějí nechat prodloužit platnost studentského průkazu ISIC. Prodloužení platnosti se provádí zakoupením revalidační známky v částce 180,-Kč.
Pokud máte zájem o prodloužení platnosti na rok 2019, uhraďte tuto částku v hotovosti na sekretariátu školy v termínu od 5. 11. do 16. 11.

 Po tomto termínu již nebude možné revalidační známky objednávat.


Vážení strávníci,

 

 

 

dne 5.10.2018 od 14h. bude telefonní linka školní jídelny přesměrována k volební komisi. Pokud budete potřebovat odhlásit obědy apod., využijte email, internet. objednávání, nebo zavolejte do školní jídelny v pondělí 8.10. od 6,30h.

 

 

 

Děkujeme za pochopení 

 


Republika československá

Gymnázium Voděradská připravuje výstavu ke 100. výročí vzniku Republiky československé.

Zapojte se!

Přispět exponáty či organizací mohou všichni lidé Gymvodu. Informace u vyučujících dějepisu nebo na vzdělávacím portálu (kurz Výstava První republika).


Burza učebnic

Tradiční burza učebnic proběhne též ve čtvrtek 13. září od 13:00 v 1. patře.


Zahájení školního roku

Zahájení školního roku v kmenových učebnách proběhne v pondělí 3. září pro třídy TC a 1.C v 8:00. Tyto třídy poté odjíždějí na seznamovací kurzy.

Ostatní třídy se sejdou v 9:00.

V úterý 4. září se vyučuje na nižším gymnáziu do 5. vyučovací hodiny, na vyšším gymnáziu do 6. vyučovací hodiny.

Třídy PA a PB odjíždějí na seznamovací kurz ve středu 5. září v 11:00 s tím, že od 8:00 probíhá výuka podle rozvrhu.

Těšíme se na Vás!


Opravná maturitní zkouška

Přesné náhradní a opravné termíny písemných maturitních prací a didaktických testů naleznete v přiložené tabulce. 

Maturanti obdrží pozvánku emailem a v blízkých dnech i poštou.

Místem konání těchto písemných zkoušek je Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Místem konání ústních zkoušek 11. září 2018 je naše gymnázium.

Na každou se zkoušku se dostavte v dostatečné časovém předstihu!

Podzim 2018.pdf (297.48 kB)


ÚŘEDNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

úterý  od   9,00 - 12,00

středa od 12,00 - 15,00

 


Pěkné prázdniny!


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>